Kalendár podujatí

CEE Automotive Supply Chain 2019

582
12 November2019 OD 09:00
DO 15:00

Hotel NH Collection Olomouc Congress****, Olomouc, Česká republika

Taliansko - slovenská obchodná komora ako mediálny partner si Vás dovoľuje pozvať na tretí ročník podujatia CEE Automotive Supply Chain 2019.

Medzinárodné fórum, ktoré tvorí konferencia, výstava, B2B rokovania a networking, navštívilo minulý rok 400 delegátov zo 14 rôznych krajín.

Podujatie je určené pre dodávateľov a subdodávateľov do automobilového a pridruženého priemyslu.


KEDY:
12. - 13. NOVEMBER 2019

KDE:    Hotel NH Collection Olomouc Congress****
            Olomouc, Česká republika


Organizátori:

- Britská obchodná komora na Slovensku
- Francúzsko-slovenská obchodná a priemyselná komora
- Kórejská agentúra na podporu obchodu a investícií
- Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora
- Združenie automobilového priemyslu Českej republiky
- Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky

Hlavní organizátori sú zárukou kvalitného programu konferencie a početnej účasti členov zo všetkých vrstiev dodávateľského reťazca. Už pred podujatím si vyberiete partnerov na vopred naplánované B2B stretnutia, na ktorých môžete prerokovať možnosti rozvoja vašich obchodných vzťahov a služieb.

Využite možnosť stretnúť sa a nadviazať spoluprácu s významnými predstaviteľmi sektoru automotive nielen z nášho regiónu.

Bližšie informácie o podujatí a programe nájdete na stránke:  www.ceeautomotive.eu


Členovia Taliansko-Slovenskej obchodnej komory majú možnosť uplatniť si 10%  zľavu  z ceny vstupenky
na CEE Automotive Supply Chain 2019  formou dohodnutého promokódu, ktorý zadajú pri registrácii na: www.ceeautomotive.eu.

V prípade záujmu o účasť na podujatí, kontaktujte, prosím, p. Marcelu Szabovú z Taliansko-Slovenskej obchodnej komory, ktorá Vám poskytne promokód potrebný pre uplatnenie zľavy.

Kontakt: szabova@camitslovakia.sk

Odporúčame Vám zaregistrovať sa čo najskôr.


Využite tiež možnosť „early-bird“ registrácie do 20.09.2019 za výhodnejších podmienok.Svojou účasťou na podujatí účastníci vyjadrujú súhlas so zverejnením fotografií vyhotovených na podujatí na webovej stránke, v Newslettri a na sociálnych sieťach Taliansko – Slovenskej obchodnej komory za účelom informovania členov a nečlenov komory o činnosti komory a priebehu podujatia.