Kalendár podujatí

Energetika: súčasná a budúca situácia na trhu a možné príležitosti

588
5 November2019 OD 08:30
DO 11:00

Club Penati, Agátová 33, Bratislava - Dúbravka

Taliansko-Slovenská obchodná komora v spolupráci so Slovensko-rakúskou obchodnou komorou a Švédskou obchodnou komorou Vás srdečne pozýva na raňajkový seminár „Energetika – súčasná a budúca situácia na trhu a možné príležitosti“.

Témy:

- Súčasná situácia na trhoch s energetickými komoditami a ich možný vývoj

- Ako by mohli vyzerať moderné budúce energetické koncepty v rámci trhu s elektrinou

- Ako významne znížiť náklady na energie, optimalizáciou profilu a vhodným časovaním ich nákupu

- Ako sa dá zarobiť/ušetriť prostredníctvom nových netradičných smart riešení - „agregátor flexibility elektriny“, dynamické tarify a pod.


Prednášajúci:   Rastislav Kupka, partner Expense Reduction Analysts

Kde: Club Penati - Agátová 33, Bratislava - Dúbravka

Kedy: 5. novembra 2019, registrácia od 8.30

Účastnícky poplatok:
                            
Účasť je pre členov bezplatná
Pre nečlenov: 39 €

Jazyk: slovenčina                     


ORGANIZUJÚCE OBCHODNÉ KOMORY: Taliansko-Slovenská obchodná komora, Slovensko-rakúska obchodná komora a Švédska obchodná komora v Slovenskej republike


Potvrdenie účasti zasielajte najneskôr do 3. novembra 2019 na e-mailovú adresu: szabova@camitslovakia.sk.

Zrušenie potvrdenej účasti nie je možné po 3. novembri 2019. Napriek Vašej neúčasti na podujatí Vám bude po podujatí fakturovaná plná suma.


Svojou účasťou na podujatí účastníci vyjadrujú súhlas so zverejnením fotografií vyhotovených na podujatí na webovej stránke, v Newslettri a na sociálnych sieťach Taliansko – Slovenskej obchodnej komory za účelom informovania členov a nečlenov komory o činnosti komory a priebehu podujatia.Tešíme sa na stretnutie s Vami!