Kalendár podujatí

Speed Business Meeting

589
13 November2019 OD 16:00
DO 19:30

Radisson Blu Carlton Hotel, Hviezdoslavovo námestie 185/3, Bratislava

Taliansko – Slovenská obchodná komora spolu s ďalšími zahraničnými obchodnými komorami na Slovensku si Vás dovoľujú pozvať na Speed Business Meeting.

KEDY:
13. november 2019 od 16:00 hod. do 19:30 hod.

KDE:     Radisson Blu Carlton Hotel
             Hviezdoslavovo námestie 185/3, Bratislava
           
PROGRAM:

16:00 – 16:15  Registrácia
16:15 -  16:30  Zahájenie akcie a objasnenie pravidiel
16:30 – 18:30  “Speed Business Meetings”
18:30 – 19:30   “Networking Cocktail”

Speed Business Meeting sa uskutoční v anglickom jazyku (prípadne v inom dohodnutom jazyku)


Účastnícky poplatok:

  • 20 € + DPH pre členov TSOK
  • 35 € + DPH pre nečlenov

R.S.V.P.

Potvrdenie účasti zasielajte najneskôr do 8. novembra 2019 na e-mailovú adresu: szabova@camitslovakia.sk.

Zrušenie potvrdenej účasti nie je možné po 8. novembri 2019. Neohlásená neúčast’ do tohto dátumu bude plne fakturovaná.

Účasť firiem z rovnakého odvetvia je obmedzená, nahláste sa v prípade záujmu čo najskôr.


Svojou účasťou na podujatí účastníci vyjadrujú súhlas so zverejnením fotografií vyhotovených na podujatí na webovej stránke, v Newslettri a na sociálnych sieťach Taliansko – Slovenskej obchodnej komory za účelom informovania členov a nečlenov komory o činnosti komory a priebehu podujatia.


ORGANIZUJÚCE OBCHODNÉ KOMORY: Taliansko – Slovenská obchodná komora, Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora, Slovensko-rakúska obchodná komora, Britská obchodná komora v Slovenskej republike, Francúzsko-slovenská obchodná komora, Hispánskoslovenská obchodná komora, Holandská obchodná komora v Slovenskej republike, Švédska obchodná komora v Slovenskej republike, Švajčiarsko-slovenská obchodná komora  a Americká obchodná komora v Slovenskej republike


Čo je Speed Business Meeting?

Je to podujatie, ktoré ponúka účastníkom možnosť prezentovať svoje produkty / služby potenciálnemu partnerovi počas B2B stretnutia trvajúceho 10 minút.

Pravidlá stretnutí:

Prvé miesto stretnutia účastníka bude určené počas registrácie pomocou lístka s číslom a písmenom A alebo B.

Pri každom stretnutí má každý z účastníkov k dispozícií 3 minúty na predstavenie svojej spoločnosti, jej služieb či produktov. Počas zvyšných 4 minút môžu obaja účastníci diskutovať o možnej spolupráci.

Po uplynutí 10 minút a zaznení signálu ostáva účastník s písmenom A na pôvodnom mieste, kým účastník s písmenom B sa presunie k ďalšiemu stolu.
Počet účastníckych firiem je obmedzená.


Každé krátke stretnutie vytvára jedinečnú možnosť pre rozšírenie Vašej siete kontaktov, potenciálnych klientov či dodávateľov.

V priebehu podujatia sa okrem toho môžete obrátiť na personál organizujúcich obchodných komôr.