Kalendár podujatí

Networkingové podujatie Bratislava

592
9 December2019 OD 19:00

Lindner Hotel Gallery Central, Metodova 4, 821 08 Bratislava

Vážení členovia, 

Taliansko-Slovenská obchodná komora Vás s radosťou pozýva na Vianočný prípitok, ktorý sa uskutoční 9. decembra 2019 o 19.00 hod. v Lindner Hotel Gallery Central v Bratislave.


KEDY: pondelok 9. decembra 2019 o 19.00 hod.

KDE:  Lindner Hotel Gallery Central, Bratislava
           Outlook Bar&Lounge na 13. poschodí

Je to príležitosť stretnúť sa s ostatnými členmi v neformálnej predvianočnej atmosfére.

Podujatie je určené výlučne členom Komory.

Účastnícky poplatok: účasť členov je bezplatná v maximálnom počte 2 osoby.
 
Prosíme Vás, aby ste Vašu účasť potvrdili na adrese: szabova@camitslovakia.sk

Svojou účasťou na podujatí účastníci vyjadrujú súhlas so zverejnením fotografií vyhotovených na podujatí na webovej stránke, v Newslettri a na sociálnych sieťach Taliansko – Slovenskej obchodnej komory za účelom informovania členov a nečlenov komory o činnosti komory a priebehu podujatia.