Kalendár podujatí

Seminár “Behavioural Agility and Leadership in Interim Management”

594
28 November2019 OD 09:00
DO 12:00

Britská obchodná komora v Slovenskej republike, Mostová 2, Bratislava

Taliansko-Slovenská obchodná komora Vás pozýva na seminár s názvom “Behavioural Agility and Leadership in Interim Management”, ktorý sa bude konať 28. novembra 2019 v priestoroch Britskej obchodnej komory v Bratislave.


Organizátori: Britská obchodná komora v Slovenskej republike a EIM Executive Interim Management CEE

KEDY: 28. novembra, od 9:00 do 12:00

KDE: Britská obchodná komora v Slovenskej republike, Mostová 2, Bratislava

PREDNÁŠAJÚCI: Bohuslav Lipovský, FCCA, CMA. Managing Partner di EIM Executive Interim Management CEE, Certified Trainer della COMProfiles Academy, Aix-en-Provence in Francia (jediný certifikovaný tréner v regióne strednej a východnej Európy)


Tento seminár prináša najnovšie poznatky o agilite správania, ktoré vychádzajú z vyše 30-ročného výskumu Roberta Weisza, profesora organizačného správania a organizačného rozvoja na univerzite v Aix-Marseille, Francúzsko.

Naučte sa lepšie komunikovať a byť agilní v stresových situáciách.

Naučte sa:
-    riadiť situácie, v ktorých sa prejavujú komunikačné ťažkosti
-    psychológiu stresu
-    používať emočnú inteligenciu
-    základy „prežitia“ a „rastu“, ako ich spoznať a riadiť

Agilita podniku závisí od agility ľudí, ktorí sú jej súčasťou a od kvality ich medziľudských vzťahov.


Účastnícky poplatok:

•    Členovia Komory: zdarma

•    Nečlenovia: 49 € + DPH


Prosíme Vás, aby ste Vašu účasť potvrdili na adrese: szabova@camitslovakia.sk.

Zrušenie účasti nie je možné po 21. novembri 2019. Neohlásená neúčasť do tohto dátumu bude plne fakturovaná.


Svojou účasťou na podujatí účastníci vyjadrujú súhlas so zverejnením fotografií vyhotovených na podujatí na webovej stránke, v Newslettri a na sociálnych sieťach Taliansko – Slovenskej obchodnej komory za účelom informovania členov a nečlenov komory o činnosti komory a priebehu podujatia.