Kalendár podujatí

Seminár “Ako zvládnuť ekonomické spomalenie – úsporné riešenia pre spoločnosti. Lizenzmanagement.”

598
21 November2019 OD 09:00
DO 10:00

Hotel Devín, Riečna 162/4, 811 02 Bratislava

Taliansko-Slovenská obchodná komora Vás pozýva na seminár s názvom “Ako zvládnuť ekonomické spomalenie – úsporné riešenia pre spoločnosti. Lizenzmanagement.”, ktorý sa bude konať 21. novembra 2019 v priestoroch Hotela Devín v Bratislave.


Máte obavy z blížiaceho sa ekonomického spomalenia? Pomôžeme vám úspešne ho zvládnuť a nájsť úsporné riešenia pre vašu výrobnú spoločnosť.

Tento krátky seminár bude zameraný na prípadové štúdie a optimalizáciu layoutu, MRO (prevádzka, údržba a opravy), zber údajov, Teóriu obmedzenia (tzv. Theory of constrains), Lizenzmanagement a ďalšie témy.


KEDY: 21. novembra 2019, od 9:00 do 10:00

KDE: Hotel Devín, Riečna 162/4, 811 02 Bratislava

PREDNÁŠAJÚCI:

Marek Beniač
, konzultant spoločnosti Expense Reduction Analysts


Účastnícky poplatok: zdarma


Potvrdenie účasti zasielajte do 20. novembra 2019 na e-mailovú adresu: szabova@camitslovakia.sk.


Svojou účasťou na podujatí účastníci vyjadrujú súhlas so zverejnením fotografií vyhotovených na podujatí na webovej stránke, v Newslettri a na sociálnych sieťach Taliansko – Slovenskej obchodnej komory za účelom informovania členov a nečlenov komory o činnosti komory a priebehu podujatia.