Kalendár podujatí

Networkingové podujatie v Poprade

600
11 December2019 OD 19:00

Hotel AMALIA - 059 86 Nová Lesná

Taliansko-Slovenská obchodná komora vás srdečne pozýva na Networkingové podujatie, ktoré sa uskutoční dňa 11. decembra 20119 o 19.00 v reštaurácii Hotela AMALIA - 059 86 Nová Lesná. Po podujatí bude nasledovať večera.


Účastnícky poplatok:

Členoviaúčasť je bezplatná v maximálnom počte 2 osoby
Nečlenovia50 €/osoba, poplatok sa hradí na mieste pred začiatkom podujatia
 
RSVP:

Prosíme vás, aby ste svoju účasť potvrdili na adrese szabova@camitslovakia.sk do 8. decembra 2019. Je potrebné zároveň uviesť počet a mená účastníkov. Potvrdenie vašej účasti bude považované za záväzné.
 
Vzhľadom na obmedzený počet miest vám odporúčame potvrdiť účasť čo najskôr.


Hotel Amalia ponúka nasledujúce ceny ubytovania:

jednoposteľová izba / 1 noc s raňajkami 55,00 €

dvojposteľová izba - obsadená 1 osobou / 1 noc s raňajkami 65,00 €

dvojposteľová izba - obsadená 2 osobami / 1 noc s raňajkami 100,00 €


Svojou účasťou na podujatí účastníci vyjadrujú súhlas so zverejnením fotografií vyhotovených na podujatí na webovej stránke, v Newslettri a na sociálnych sieťach Taliansko – Slovenskej obchodnej komory za účelom informovania členov a nečlenov komory o činnosti komory a priebehu podujatia.