Kalendár podujatí

DAŇOVÝ SEMINÁR 2020

612
6 Február2020 OD 08:30
DO 11:30

Hotel Devín, Riečna 162/4, 811 02 Bratislava

Združenie zahraničných obchodných komôr na Slovensku pozýva svojich členov na DAŇOVÝ SEMINÁR s názvom "Aké zmeny nám priniesol rok 2019?"

Prednášajúci odborníci Vám predstavia aktuálne zmeny v daňovej legislatíve.

Bližšie informácie o témach seminára budú zverejnené čoskoro.

KEDY: 6. februára 2020 od 8:30 do 11:30

KDE: Hotel Devín, Riečna 162/4, 811 02 Bratislava

PROGRAM:

8:30 – 9:00     registrácia účastníkov
9:00 - 11:30    seminár a diskusia

Partneri: IB Grant Thornton a VGD SLOVAKIA s.r.o.

Účastnícky poplatok:

zadarmo pre všetkých členov obchodných komôr

Pre nečlenov: 35 €/osoba

Jazyk: anglický so slovenským prekladom

Počet účastníkov je obmedzený, preto je nutná rezervácia.

Prosíme o potvrdenie účasti na adrese szabova@camitslovakia.sk najneskôr do 3. februára 2020.

Svojou účasťou na podujatí účastníci vyjadrujú súhlas so zverejnením fotografií vyhotovených na podujatí na webovej stránke, v Newslettri a na sociálnych sieťach Taliansko – Slovenskej obchodnej komory za účelom informovania členov a nečlenov komory o činnosti komory a priebehu podujatia.

Tešíme sa na Vás.