Kalendár podujatí

WEBINÁR: "Následky pandémie: zvýšenie podnikových rizík a ťažkosti s vymáhaním pohľadávok"

665
9 Jún2020 OD 10:00
DO 11:00

ONLINE

 

Taliansko-Slovenská obchodná komora Vás pozýva na webinár na tému "Následky pandémie: zvýšenie podnikových rizík a ťažkosti s vymáhaním pohľadávok".

KEDY: utorok 9. jún 2020 od 10:00 do 11:00

KDE: ONLINE

Program:

-  Poistné procesy a charakteristiky poistného krytia, situácia na trhu, opatrenia prijaté v dôsledku Covid-19, štátna pomoc;

-  Case History;

- Opatrenia týkajúce sa úverového rizika, o ktorých sa diskutuje na vládnej úrovni, a možný dopad na slovenskú ekonomiku;

- Riadenie rizík v čase pandémie, s dôrazom na zodpovednosť voči tretím stranám a zamestnancom;

- Q&A (diskusia).

Účastníci majú zároveň možnosť poslať vopred otázky týkajúce sa tém webinára na adresu: alvise.gerotto@generali.com

Rečníci:

Giulio Longobardi (Senior Manager - Atradius Italia Intermediazioni Srl)
Tomáš Mezírka (Country Manager - Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros Reaseguros Slovak Republic)
Andrea Bordignon (Founder – Exsafe Srl)

Účastnícky poplatok: Pre členov TSOK zdarma.

Jazyk:  taliansky/anglický


Prosíme Vás o prihlásenie na adrese szabova@camitslovakia.sk do pondelka 8.6.2020.


Tešíme sa na Vás!