Kalendár podujatí

Výzva pre výrobné spoločnosti v oblasti kreatívnych inovácií - projekt COCO4CCI

678
15 Júl2020 OD 17:00

ONLINE

 

Taliansko-Slovenská obchodná komora na základe ponuky Slovak Business Agency Vám dáva do pozornosti možnosť spolupráce na medzinárodnom projekte COCO4CCI, ktorý prepája kreatívny priemysel s pokrokovými výrobnými spoločnosťami (AVM – advanced manufacturing*).

Projekt COCO4CCI je realizovaný v rámci programu Interreg Stredná Európa s podporou Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Súčasná situácia núti spoločnosti k inováciám a úsporám. Otvorený a kreatívny prístup môže byť spôsob ako dosiahnuť oboje. V rámci projektu sa pripravujú aktivity pre spoločnosti, ktoré sú otvorené spolupráci s kreatívnym priemyslom a ktoré hľadajú kreatívne podnety pri riešení otázok ďalšieho rozvoja.
 
PRE KOHO JE VÝZVA URČENÁ?

Do výzvy, ktorá bola pripravená v spolupráci s Creative Industry Košice, sa môžu zapojiť výrobné spoločnosti z celého Slovenska bez ohľadu na veľkosť podniku a sektor, ktoré:
- využívajú inovatívne technológie a/alebo digitalizáciu (napr. internet vecí, automatizáciu, robotizáciu atď.)
- majú otvorené zmýšľanie a chcú spolupracovať s kreatívnym sektorom
- majú možnosť vyhradiť zamestnanca, ktorý bude kontaktnou osobou pri riešení výzvy (napr. zúčastní sa stretnutí, odprezentuje vašu výzvu, poskytne konzultácie, know-how, prístup k technológiám a pod.)

AKÉ BENEFITY PRINÁŠA ÚČASŤ NA PROJEKTE?
 
•        riešenia „šité na mieru“ vašim potrebám
•        prístup k sieti kreatívcov, pokrokových spoločností a spolupracujúcich organizácií
•        možnosť zviditeľniť vašu spoločnosť
•        účasť na projekte s cezhraničným presahom
•        podporu pri hľadaní finančných nástrojov zameraných na kreatívne spolupráce
•        bezplatné konzultácie a poradenstvo Slovak Business Agency súvisiace s výzvou  (platí pre zapojené malé a stredné podniky)

Viac informácií o výzve sa nachádza v priloženom dokumente alebo na webe SBA.

AKO SA MÔZEM ZAPOJIŤ?
 
Záujemcovia sa môžu prihlásiť pod týmto linkom do 15. júla 2020. Organizátori pripravili k výzve aj dva krátke online semináre. Prvý sa konal 1. júla, boli počas neho prezentované informácie o projekte, samotnej výzve a úspešné príklady spoluprác. Druhý seminár sa bude týkať podporných finančných nástrojov:

8.7.2020 Webinár č. 2: Financovanie kreatívnych inovácií. Prečo majú inovácie zmysel aj v čase krízy a ako ich podporiť? (Facebook, web)

 
* Advanced manufacturing (AVM) – pokroková alebo moderná výroba spočíva vo využívaní inovatívnych technológií a postupov na zvyšovanie konkurencieschopnosti vo výrobných odvetviach.