Kalendár podujatí

ITALIAN WINE DAY

687
11 September2020 OD 15:00
DO 20:00

Radisson Blu Carlton Hotel, Hviezdoslavovo námestie 3, 811 02 Bratislava

Taliansko-Slovenská obchodná komora Vás srdečne pozýva na štvrtý ročník ITALIAN WINE DAY, ktorý sa bude konať 11. septembra 2020 v Hoteli Carlton v Bratislave.

Organizárom tohto podujatia, ktoré je venované prezentácii talianskych vín, je spoločnosť ITALVinum. Aj tento rok budú dvere otvorené aj pre verejnosť.

KDE:  Radisson Blu Carlton Hotel

          Hviezdoslavovo námestie 3, 811 02 Bratislava

KEDY:  11. septembra 2020, od 15.00 do 20.00

Počas podujatia sa predstavia výrobcovia z hlavných regiónov Talianska, od severu až po Sicíliu, ktorí budú zastúpení ich export managermi.

Zároveň to bude príležitosť ochutnať a dozvedieť sa podstatu ich vynikajúcich vín, niektorých nových napríklad z Ríma - Roma DOC a niektorých už svetovo známych.

Účastnícky poplatok:


Členovia: účasť je bezplatná pre 1 osobu

Ostatní účastníci: 15,00 Eur na osobu

Cena vstupenky zahŕňa možnosť ochutnať 120 druhov vína a najlepších tradičných špecialít talianskej gastronómie.

Potvrdenie účasti zasielajte na e-mailovú adresu: szabova@camitslovakia.sk.

Svojou účasťou na podujatí účastníci vyjadrujú súhlas so zverejnením fotografií vyhotovených na podujatí na webovej stránke, v Newslettri a na sociálnych sieťach Taliansko – Slovenskej obchodnej komory za účelom informovania členov a nečlenov komory o činnosti komory a priebehu podujatia.

Tešíme sa na Vás!