Kalendár podujatí

Online workshop: Úvod do osobnostného portrétovania Lumina Spark

726
14 Január2021 OD 10:00

ONLINE

 

Taliansko-Slovenská obchodná komora si Vás dovoľuje srdečne pozvať na online workshop "Úvod do osobnostného portrétovania Lumina Spark", ktorý je organizovaný v spolupráci so Slovensko-rakúskou obchodnou komorou.

KEDY: štvrtok 14. januára 2021 o 10:00

KDE: ONLINE

Chcete
- lepšie spoznať svoje silné/slabé stránky?
- zvýšiť svoj výkon a urobiť viac práce za kratší čas?
- lepšie viesť a ovplyvňovať tôzne typy ľudí?
- prekonať obmedzenia vo svojej práci?
- zlepšiť vzťahy a komunikáciu na pracovisku?
- zlepšiť pracovné výsledky jednotlivých zamestnancov i tímov?
- pomenovať potenciál a smer ďalšieho rozvoja zamestnancov?

Využite k tomu interaktívne tréningy a osobnostné portrétovanie Lumina Spark, ktoré skúma 24 osobnostných rysov. Tieto ovplyvňujú výkon, komunikáciu a správanie človeka a vytvárajú jeho osobnostný portrét.

Rovnako ako pohľad do zrkadla nám pomáha vylepšiť náš výzor podľa nášho priania, aj pohľad do nášho osobnostného portrétu nám pomáha vylepšiť našu komunikáciu, náš výkon a spoluprácu s inými.

CIEĽOM WORKSHOPU je nielen zoznámenie sa s osobnostným portrétom Lumina Spark, ale aj praktické cvičenia a získanie osobnostnej skice spolu s ukážkou reálnych situácii klientov, ktoré sa podarilo práve pomocou týchto nástrojov vyriešiť.

PREDNÁŠAJÚCI: RNDr. Alexander Birčák, manažérsky kouč a školiteľ, Albisa s.r.o.

Podmienky účasti:

Vzhľadom na formát podujatia a s cieľom zabezpečenia možnosti  lepšej komunikácie medzi účastníkmi je účasť na tomto workshope podmienená zapnutím si kamery a mikrofónu na Vašom zariadení (je to aj príležitosť na networking!) Iba takýmto spôsobom Vám vieme zabezpečiť plnohodnotný zážitok. Využite príležítosť a príjmite naše interaktívne online pozvanie.

Účastnícky poplatok:   
   
Pre členov komory – bezplatne

Jazyk: Slovenčina

Prosíme Vás o prihlásenie na e-mailovej adrese szabova@camitslovakia.sk najneskôr do 13.01.2021.

Link na online webinár Vám bude zaslaný po registrácii.

Tešíme sa na Vás!