Kalendár podujatí

DAŇOVÝ SEMINÁR

734
3 Február2021 OD 10:00

ONLINE

 

Taliansko-Slovenská obchodná komora v spolupráci so Slovensko-rakúskou obchodnou komorou a ďalšími zahraničnými obchodnými komorami, Grant Thornton Consulting a VGD SLOVAKIA s.r.o. si Vás dovoľujú pozvať na daňový seminár: Aké zmeny nám priniesol rok 2020?

KEDY: 3.2.2021 od 10.00

KDE: ONLINE


PREDNÁŠAJÚCI:


Daniel Martíny, Manager tax department VGD Slovakia

Silvia Hallová, Tax, Partner, Grand Thornton Consulting

Ako hostia prijali pozvanie zástupcovia MF SR:

Ľubica Adame  - Riaditeľka odboru priamych daní
Martina Bilíková - Riaditeľka odboru nepriamych daní
Toško Beran - Riaditeľ odb. legislatívy finančnej správy a správy daní

PROGRAM:

Sumarizácia zmien v ZDP (FO, PO)
Zákon o DPH
Daňový poriadok
Zákon o dani z motorových vozidiel
Zákon o účtovníctve - zmeny limitov na audit

Účastnícky poplatok: bezplatne

Jazyk: slovenský, s tlmočením do angličtiny

Prosíme Vás o prihlásenie na adrese szabova@camitslovakia.sk najneskôr do 2.2.2021.

Link na online webinár Vám bude zaslaný po registrácii.


Tešíme sa na Vás!