Kalendár podujatí

SPEED BUSINESS MEETING

753
25 Marec2021 OD 09:30
DO 12:15

ONLINE

 

Taliansko – Slovenská obchodná komora spolu s ďalšími zahraničnými obchodnými komorami na Slovensku si Vás dovoľujú pozvať na prvý online Speed Business Meeting.

KEDY:
25. marca 2021 od 9:30 hod. do 12:15 hod.

KDE: online

PROGRAM:

9:30 - 10:00    Prihlásenie a technické otestovanie Vášho pripojenia
10:00 - 10:15    Otvorenie Speed Business Meetingu, zlosovanie štartovacej pozície a objasnenie pravidiel
10:15 - 12:15  10 B2B stretnutí a ukončenie podujatia

Cieľ podujatia:

Tento typ podujatia ponúka účastníkom jedinečnú príležitosť predstaviť svoju spoločnosť, produkty a služby v 10-minútovom  bloku „ONLINE one to one“ a diskutovať o možnej spolupráci.

Jazyk: angličtina (alebo podľa dohody)

Účastnícky poplatok:
•    15 € pre členov TSOK
•    40 € pre nečlenov

R.S.V.P.

Potvrdenie účasti zasielajte najneskôr do 23. marca 2021 na e-mailovú adresu: szabova@camitslovakia.sk.

Zrušenie potvrdenej účasti nie je možné po 23. marci 2021. Napriek Vašej neúčasti na podujatí Vám bude, po tomto dátume, fakturovaná plná suma.

Počet miest online platformy je limitovaný, v prípade záujmu si zaistite Vaše miesto čo najskôr.


ORGANIZUJÚCE OBCHODNÉ KOMORY: Taliansko – Slovenská obchodná komora, Slovensko-rakúska obchodná komora, Holandská obchodná komora v Slovenskej republike, Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora, Americká obchodná komora v Slovenskej republike, Britská obchodná komora v Slovenskej republike, Švédska obchodná komora v Slovenskej republike, Hispánsko-slovenská obchodná komora, Francúzsko-Slovenská obchodná komora a Švajčiarska obchodná komora v Slovenskej republike


Čo je Speed Business Meeting?

Je to podujatie, ktoré ponúka účastníkom možnosť prezentovať svoje produkty / služby potenciálnemu partnerovi počas B2B stretnutia trvajúceho 10 minút.

Pravidlá stretnutí:

•    Členovia všetkých organizujúcich komôr sa počas podujatia majú možnosť stretnúť v online priestore.

•    Prihlasovanie na „ONLINE SPEED BUSINESS MEETING“ je podmienený prihlásením cez firemnú mailovú adresu/služobný e-mail.

•    Stretnutie účastníkov bude určené náhodne, párovanie účastníkov zabezpečí počítač

•    V každom zo stretnutí má každý z účastníkov k dispozícií po 3 minúty na predstavenie svojej spoločnosti a jej služieb či produktov. Počas zvyšných 4 minút môžu obaja účastníci diskutovať o možnej spolupráci. 

•    Po uplynutí 10 minút počítač opäť náhodne spáruje iných dvoch účastníkov

•    Každé krátke stretnutie vytvára jedinečnú možnosť pre rozšírenie Vašej siete kontaktov, potenciálnych klientov či dodávateľov.


Tešíme sa na Vašu účasť!