Kalendár podujatí

WEBINÁR: "Zamestnanecké benefity z pohľadu Zákonníka práce a zákona o dani z príjmov"

756
18 Marec2021 OD 10:00
DO 11:00

ONLINE

 

Taliansko-slovenská obchodná komora v spolupráci so Švédskou obchodnou komorou na Slovensku si Vás dovoľuje srdečne pozvať na webinár “Zamestnanecké benefity z pohľadu Zákonníka práce a zákona o dani z príjmov”, ktorý sa uskutoční 18. marca 2021.


KEDY: štvrtok 18. marec 2021 od 10:00 do 11:00

KDE: ONLINE

 
Podujatie nadväzuje na nedávny webinár, v ktorom boli predstavené najdôležitejšie zmeny v pracovnoprávnej oblasti v roku 2021. Ide teda o pokračovanie so zameraním na daňové aspekty vybraných zamestnaneckých benefitov.
 
V rámci prednášky si rozoberieme podmienky poskytovania vybraných zamestnaneckých benefitov a ich zdaňovanie na strane zamestnanca a zamestnávateľa, a to najmä:
•    Stravovanie zamestnancov
•    Náhrada zvýšených výdavkov zamestnanca pri domáckej práci/telepráci
•    Vzdelávanie zamestnancov
•    Príspevok na dopravu
•    Príspevok na ubytovanie
•    Platená dovolenka/sick day nad rámec legislatívnej povinnosti
 
Prednášajúci:

Lenka Paluchová, advokátka, daňová poradkyňa
PETERKA & PARTNERS advokátska kancelária s.r.o. organizačná zložka

 
Kristina Čermáková, advokátka, Vedúca sekcie Pracovného práva
PETERKA & PARTNERS advokátska kancelária s.r.o. organizačná zložka

Účastnícky poplatok:                                                                          
Pre členov komory – bezplatne

Jazyk: Slovenčina

 
Prosíme Vás o prihlásenie na adrese szabova@camitslovakia.sk najneskôr do 17.3.2021.

Následne Vám bude zaslaný email s potvrdením a informáciami o pripojení na webinár.
 
PETERKA & PARTNERS si vyhradzuje právo určiť zoznam účastníkov.

Tešíme sa na Vás.