Kalendár podujatí

SPEED BUSINESS MEETING - HOTEL LINDNER

800
28 September2021 OD 15:30
DO 19:00

HOTEL LINDNER


Taliansko – Slovenská obchodná komora spolu s ďalšími zahraničnými obchodnými komorami na Slovensku si Vás dovoľujú pozvať na Speed Business Meeting.

KEDY:  utorok 28. septembra 2021 od 15:30 hod.
KDEHOTEL LINDNER

PROGRAM:

15:30 - 15:45  Registrácia
15:45 - 16:00  Zahájenie akcie a objasnenie pravidiel
16:00 – 18:00  10 stretnutí
18:00 – 19:00  Business Cocktail

Speed Business Meeting sa uskutoční v anglickom jazyku (prípadne v inom dohodnutom jazyku)

Účastnícky poplatok:
•    20 € + DPH pre členov TSOK
•    35 € + DPH pre nečlenov
R.S.V.P.

Potvrdenie účasti zasielajte najneskôr do 27. septembra 2021 na e-mailovú adresu: szabova@camitslovakia.sk.

Zrušenie potvrdenej účasti nie je možné po 27. septembri 2021. Neohlásená neúčast’ do tohto dátumu bude plne fakturovaná.

Účasť firiem z rovnakého odvetvia je obmedzená, nahláste sa v prípade záujmu čo najskôr.

Svojou účasťou na podujatí účastníci vyjadrujú súhlas so zverejnením fotografií vyhotovených na podujatí na webovej stránke, v Newslettri a na sociálnych sieťach Taliansko – Slovenskej obchodnej komory za účelom informovania členov a nečlenov komory o činnosti komory a priebehu podujatia.

ORGANIZUJÚCE OBCHODNÉ KOMORY: Taliansko – Slovenská obchodná komora, Slovensko-rakúska obchodná komora, Holandská obchodná komora v Slovenskej republike, Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora, Americká obchodná komora v Slovenskej republike, Britská obchodná komora v Slovenskej republike, Švédska obchodná komora v Slovenskej republike, Hispánsko-slovenská obchodná komora, Francúzsko-Slovenská obchodná komora a Švajčiarska obchodná komora v Slovenskej republike

Čo je Speed Business Meeting?
Je to podujatie, ktoré ponúka účastníkom možnosť prezentovať svoje produkty / služby potenciálnemu partnerovi počas B2B stretnutia trvajúceho 10 minút.

Pravidlá stretnutí:

Prvé miesto stretnutia účastníka bude určené počas registrácie pomocou lístka s číslom a písmenom A alebo B.

Pri každom stretnutí má každý z účastníkov k dispozícií 3 minúty na predstavenie svojej spoločnosti, jej služieb či produktov. Počas zvyšných 4 minút môžu obaja účastníci diskutovať o možnej spolupráci.

Po uplynutí 10 minút a zaznení signálu ostáva účastník s písmenom A na pôvodnom mieste, kým účastník s písmenom B sa presunie k ďalšiemu stolu.
Počet účastníckych firiem je obmedzená.

Každé krátke stretnutie vytvára jedinečnú možnosť pre rozšírenie Vašej siete kontaktov, potenciálnych klientov či dodávateľov.

V priebehu podujatia sa okrem toho môžete obrátiť na personál organizujúcich obchodných komôr.