Kalendár podujatí

WEBINÁR: "Spoločenské, environmentálne a sociálne riadenie firiem (ESG) a vykazovanie nefinančných informácií"

834
25 Október2021 OD 10:00

Online

 

Taliansko-Slovenská obchodná komora Vás srdečne pozýva na webinár na tému „Spoločenské, environmentálne a sociálne riadenie firiem (ESG) a vykazovanie nefinančných informácií. Aký bude vplyv na podniky pôsobiace na Slovenskom trhu?“, ktorý sa bude konať v pondelok 25.10.2021 o 10:00 hod.

Webinár je organizovaný v spolupráci so Slovensko-rakúskou obchodnou komorou, Holandskou obchodnou komorou v Slovenskej republike, Americkou obchodnou komorou v Slovenskej republike, Britskou obchodnou komorou v Slovenskej republike, Švédskou obchodnou komorou v Slovenskej republike, Hispánsko-slovenskou obchodnou komorou, Francúzsko-Slovenskou obchodnou komorou, Švajčiarskou obchodnou komorou v Slovenskej republike a spoločnosťou KPMG na Slovensku.

KEDY: 25.10.2021 o 10.00

KDE: online


DOZVIETE SA KONKRÉTNE:

- Úvod do ESG

- Prehľad platnej a pripravovanej legislatívy a požiadaviek na vykazovanie informácií ohľadom ESG

- Taxonómia EU

- Povinné zverejňovanie nefinančných informácií

- Overovanie nefinančných informácií audítorom

- Zmenia sa pre podniky podmienky pre financovanie?

PREDNÁŠAJÚCI:

Miroslava Plevová - Manager Accounting Advisory and ESG Reporting, KPMG na Slovensku

Michal Maxim - Director Audit and ESG Assurance, KPMG na Slovensku


Účastnícky poplatok:  bezplatne                                                                                       

Jazyk: slovenčina - simultánne tlmočenie do angličtiny

Prosíme Vás o prihlásenie na adrese szabova@camitslovakia.sk najneskôr do 22.10.2021.


Tešíme sa na Vás!