Kalendár podujatí

WEBINÁR: "Úvod do problematiky colných predpisov v logistike"

842
23 November2021 OD 09:00
DO 11:00

Online

 

Taliansko-Slovenská obchodná komora srdečne pozýva svojich členov na webinár "Úvod do problematiky colných predpisov v logistike“, ktorý organizuje Švédska obchodná komora v SR v spolupráci so spoločnosťou Prosman a Pavlovič a.k. s.r.o.

KEDY: utorok 23.11.2021 od 9.00 do 11.00 hod.

KDE: online

Popis:

Cieľom webinára je oboznámiť poslucháčov s problematikou colných predpisov tvorených nariadeniami Únie, Colným zákonom a jeho vykonávacou vyhláškou. Jednotný právny rámec pre celú Úniu je daný najmä Colným kódexom Únie, Vykonávacím a Delegovaným nariadením, ktoré je potrebné v podmienkach Slovenskej republiky uplatňovať aj v spojení s Colným zákonom. Poznanie colných predpisov môže jednak prispieť k zlepšeniu časovej aj finančnej efektívnosti pri dovoze aj vývoze tovaru v logistike a zároveň zabrániť prípadným škodám, ktoré by mohli vzniknúť z dôvodu ich nesprávneho uplatňovania.    

Program seminára:

•  Clo
•  Colný status tovaru
•  Deklarant a jeho zástupca
•  Colné vyhlásenia
•  Rozdelenie colných režimov, Zjednodušené postupy
•  Colný dohľad, Colné konanie
•  Zabezpečenie dovozných platieb
•  Spoločný colný sadzobník
 

Prednášajúci:

JUDr. Rastislav Vysocký, LL.M., advokát a prokurista

JUDr. Maroš Prosman, advokát a konateľ

Jazyk:
slovenský

Účastnícky poplatok: bezplatne pre členov Taliansko-Slovenskej obchodnej komory


Potvrdenie účasti zasielajte na e-mailovú adresu: szabova@camitslovakia.sk do 21.11.2021.

Link na pripojenie bude zaslaný registrovaným účastníkom.

Tešíme sa na Vás.