Kalendár podujatí

ONLINE SPEED BUSINESS MEETING

861
26 Január2022 OD 10:00
DO 12:15

ONLINE

 

Taliansko – Slovenská obchodná komora spolu s ďalšími zahraničnými obchodnými komorami na Slovensku si Vás dovoľujú pozvať na online Speed Business Meeting.

KEDY: streda 26. januára 2022 o 10:00 hod.
KDE: online

PROGRAM:

9:50 - 10:00
Prihlásenie a technické otestovanie Vášho pripojenia

10:00 - 10:15
Otvorenie Speed Business Meetigu, zlosovanie štartovacej pozície a objasnenie pravidiel

10:15 - 12:15       
10 B2B stretnutí a ukončenie podujatia


Speed Business Meeting sa uskutoční v anglickom jazyku (prípadne v inom dohodnutom jazyku)

Účastnícky poplatok:
•    15 € + DPH pre členov TSOK
•    40 € + DPH pre nečlenov


Účastnícky poplatok Vám bude fakturovaný po podujatí.

Potvrdenie účasti zasielajte najneskôr do 24. januára 2022 na e-mailovú adresu: szabova@camitslovakia.sk.

Počet miest je limitovaný, v prípade záujmu sa nahláste čo najskôr.

Link bude zaslaný po registrácii.

Zrušenie potvrdenej účasti nie je možné po 24. januári 2022. Napriek Vašej neúčasti na podujatí Vám bude po podujatí fakturovaná plná suma.

Čo je Speed Business Meeting?

Tento typ podujatia ponúka účastníkom jedinečnú príležitosť predstaviť svoju spoločnosť, produkty a služby v 10-minútovom „ONLINE one to one“ a diskutovať o možnej spolupráci.


Pravidlá stretnutí:

•    Členovia všetkých organizujúcich komôr sa počas večera majú možnosť stretnúť v online priestore.

•    Prihlasovanie na „ONLINE SPEED BUSINESS MEETING“ je podmienené prihlásením cez firemnú mailovú adresu/služobný e-mail.

•    Stretnutie účastníkov bude určené náhodne, párovanie účastníkov zabezpečí počítač.

•    V každom zo stretnutí má každý z účastníkov k dispozícií 3 minúty na predstavenie svojej spoločnosti a jej služieb či produktov. Počas zvyšných 4 minút môžu obaja účastníci diskutovať o možnej spolupráci. 

•    Po uplynutí 10 minút počítač opäť náhodne spáruje iných dvoch účastníkov.

•    Každé krátke stretnutie vytvára jedinečnú možnosť pre rozšírenie Vašej siete kontaktov, potenciálnych klientov či dodávateľov.


Každé krátke stretnutie vytvára jedinečnú možnosť pre rozšírenie Vašej siete kontaktov, potenciálnych klientov či dodávateľov.


Svojou účasťou na podujatí účastníci vyjadrujú súhlas so zverejnením fotografií vyhotovených na podujatí na webovej stránke, v Newslettri a na sociálnych sieťach Taliansko – Slovenskej obchodnej komory za účelom informovania členov a nečlenov komory o činnosti komory a priebehu podujatia.

ORGANIZUJÚCE OBCHODNÉ KOMORY: Taliansko – Slovenská obchodná komora, Slovensko-rakúska obchodná komora, Holandská obchodná komora v Slovenskej republike, Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora, Americká obchodná komora v Slovenskej republike, Britská obchodná komora v Slovenskej republike, Švédska obchodná komora v Slovenskej republike, Hispánsko-slovenská obchodná komora, Francúzsko-Slovenská obchodná komora a Švajčiarska obchodná komora v Slovenskej republike

Buďte efektívni a zapojte sa do nášho NETWORKING EVENTU!

Tešíme sa na Vašu účasť!