Kalendár podujatí

Business Ladies Day

919
13 Október2022 OD 13:00
DO 18:00

Taliansko-Slovenská obchodná komora Vás pozýva na 10. ročník Business Ladies Day - networkingové podujatie pre všetky aktívne dámy, manažérky a podnikateľky.

Podujatie, organizované v spolupráci s ostatnými obchodnými komorami na Slovensku, sa uskutoční dňa 13. októbra 2022 v Clube Penati, Agátová 33, Bratislava - Dúbravka.

PROGRAM

13:00  OTVORENIE A UVÍTANIE HOSTÍ

13:15  Moderovaná PANELOVÁ DISKUSIA
s úspešnými Business Ladies

Miroslava Remenárová - Jaguar Land Rover Slovakia

Jitka Logesová - Wolf Theiss

Silvia Pastoreková - Biomedicínske centrum SAV

Zuzana Rumiz - Viceprezidentka AZZZ SR

Mária Jendrišáková  - Danone

Soňa Roventa-Hakszer - 3M East Europe Region


15:00-17:30  PREDNÁŠKY
•    Olívia Hurbanová – High Bröws
Why do we need less Self-Confidence in Leadership
•    Oliver Jakubík
Self branding – ako sa prezentovať na Linkedin
•    Andrea Ziegler – Módny stylista a konzultant
Móda je komunikačný nástroj

17:30 COCTAIL a ZLOSOVANIE CIEN

SPRIEVODNÝ PROGRAM:
VÝSTAVY, DEGUSTÁCIE, KOUČOVACIA ZÓNA

Programom Vás bude sprevádzať Vera Wisterová.

Jazyky: slovenčina, angličtina

Účastnícky poplatok:

Členovia: 39 €/osoba

Nečlenovia: 75 €/osoba


Jazyk: slovenčina / angličtina bez tlmočenia

Prosíme Vás, aby ste Vašu účasť potvrdili najneskôr do 10.10.2022 na adrese szabova@camitslovakia.sk.


Zrušenie potvrdenej účasti nie je možné po 10.10.2022. Napriek Vašej neúčasti na podujatí Vám bude po podujatí fakturovaná plná suma.

Svojou účasťou na podujatí účastníci vyjadrujú súhlas so zverejnením fotografií vyhotovených na podujatí na webovej stránke, v Newslettri a na sociálnych sieťach Taliansko – Slovenskej obchodnej komory za účelom informovania členov a nečlenov komory o činnosti komory a priebehu podujatia.

ORGANIZUJÚCE OBCHODNÉ KOMORY: Taliansko-Slovenská obchodná komora, Slovensko-rakúska obchodná komora, Hispánsko-slovenská obchodná komora, Švajčiarsko-slovenská obchodná komora, Švédska obchodná komora, Francúzsko-slovenská obchodná komora, Britská obchodná komora a Holandská obchodná komora


Tešíme sa na stretnutie!