Kalendár podujatí

Nová éra digitalizácie: Financovanie digitálnej transformácie

921
17 Október2022 OD 09:00
DO 14:00

 

Taliansko – Slovenská obchodná komora v spolupráci s AmCham Slovakia, HOPERO a ďalšími zahraničnými obchodnými komorami na Slovensku si Vás dovoľujú pozvať na podujatie Nová éra digitalizácie: Financovanie digitálnej transformácie.

KEDY:  v pondelok 17. októbra 2022 od 9:00 do 14:00 hod.

KDE:   Lindner Hotel Gallery Central, Metodova 4, Bratislava

Nová éra digitalizácie: Financovanie digitálnej transformácie
HOPERO je európske centrum digitálnych inovácií, ktorého poslaním je modernizovať firmy a ich ľudí pre digitálnu éru posilňovaním a rozširovaním komunity inovátorov, zdieľaním znalostí, zlepšovaním prístupu k finančným prostriedkom a zavádzaním umelej inteligencie.

Európske digitálne inovačné centrá (EDIH) sú jednotnými kontaktnými miestami, ktoré podporujú spoločnosti, aby reagovali na digitálne výzvy a stali sa konkurencieschopnejšími.

Toto podujatie predstaví pripravované možnosti financovania a umožní vám konzultovať vaše potreby v oblasti digitalizácie s odborníkmi na digitalizáciu a financovanie.

Diskusia predstaví:

1. Európske digitálne inovačné centrá (EDIH) ako nástroj digitálnej transformácie slovenských podnikov.

2. Ako vám HOPERO môže pomôcť získať financovanie pre vaše digitálne a inovačné projekty.

3. Konzultujte svoje digitálne & inovačné potreby a nájdite partnerov pre svoje projekty.

Politici zodpovední za financovanie R&I a zástupcovia súkromného sektora budú mať možnosť spojiť sa a diskutovať o aktuálnych témach digitalizácie. Zástupcovia priemyslu prehĺbia svoje poznatky o možnostiach financovania svojich inovačných projektov.

OFICIÁLNY PROGRAM

9.00 - 9.15 OTVORENIE A PRIVÍTANIE
Ján Hargaš, štátny tajomník, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

9.20 - 11.00 PANELOVÁ DISKUSIA S OTÁZKAMI A ODPOVEĎAMI
Čo sú európske digitálne inovačné centrá a ako vám môžu pomôcť pri digitálnej transformácii?
Aké budú priority v oblasti digitalizácie a financovania inovácií?
Aké sú najlepšie možnosti financovania pre firmy?
Ako pripraviť projekty, ktoré pomôžu vašej spoločnosti udržať si konkurencieschopnosť a rásť?

MODERÁTOR: Zuzana Kovačič Hanzelová
- Edmund Škorvaga, Ministerstvo hospodárstva SR
- Lucia Martišková, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
- Anna Brziaková, Európsky digitálny inovačný hub - HOPERO
- Mária Bieliková, Európsky digitálny inovačný hub - HOPERO

11.00 - 12.00 OBED
Skorý obed s neformálnym networkingom

12.00 - 14.00 MATCHMAKING
Tematické okrúhle stoly Networking sú venované konkrétnym digitálnym inováciám.
Okrúhle stoly budú moderovať odborníci na digitálne technológie a konzultovať ich budú odborníci na financovanie, aby umožnili nadviazanie kontaktov s potenciálnymi partnermi budúcich projektov. Digitálne technológie budú zahŕňať napr. umelú inteligenciu, priemysel 4.0, kybernetickú bezpečnosť atď.

Na tomto podujatí sa dozviete:
Ako získať podporu z európskych centier digitálnych inovácií?
Aké sú pripravované výzvy podporujúce digitalizáciu a inovácie, ktoré pomôžu vašej spoločnosti udržať si konkurencieschopnosť a rásť?
Ktorý typ financovania najlepšie vyhovuje vašim špecifickým potrebám?

Budete mať možnosť:
konzultovať s odborníkmi na digitálne technológie (priemysel 4.0, umelá inteligencia, kybernetická bezpečnosť atď.).
Nadviazať kontakty s potenciálnymi partnermi vašich digitálnych a inovačných projektov (dodávatelia digitálnych technológií, začínajúce podniky, inovátori).
Konzultovať s odborníkom možnosti financovania.
Položte konkrétne otázky o možnostiach financovania.

V prípade záujmu o účasť môžete kontaktovať do 14.10.2022 na e-mailovej adrese: szabova@camitslovakia.sk.

Tešíme sa na Vás!