Kalendár podujatí

Posilnenie postavenia žien: od finančnej nezávislosti k udržateľnej budúcnosti

926
10 November2022 OD 08:30
DO 13:30

 

Taliansko-Slovenská obchodná komora si Vás dovoľuje pozvať na podujatie "Posilnenie postavenia žien: od finančnej nezávislosti k udržateľnej budúcnosti", ktoré sa uskutoční 10. novembra v Jurkovičovej teplárni, Bottova 1 v Bratislave, pri príležitosti Európskeho dňa rovnakého odmeňovania

Program podujatia

8:30 - 9:00 Registrácia, káva a raňajky, nadväzovanie kontaktov
9:00 - 9:05 Otvorenie a privítanie
9:05 - 9:10 Úvodné slovo (Silvia Porubänová - výkonná riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práva)
9:15 - 10:40 Panel 1: Rozdiely v odmeňovaní žien a mužov a dôsledky životných zmien na financie žien

V EÚ zarábajú ženy v priemere o 14,1 percenta na hodinu menej ako ich mužskí kolegovia, čo predstavuje takmer dva mesačné platy. Z tohto dôvodu Európska komisia vyhlásila 10. november za symbolický deň, po ktorom ženy pracujú prakticky zadarmo až do konca roka. Ženy nielenže zarábajú menej, ale dostávajú aj nižšie dôchodky a žijú v priemere o päť rokov dlhšie ako muži. Diskutujeme o faktoroch, ktoré stoja za rozdielmi v odmeňovaní žien a mužov, o tom, čo je potrebné urobiť, aby sa dosiahla rovnosť v odmeňovaní, a o tom, ako môžu ženy dosiahnuť finančnú nezávislosť a plánovať udalosti, ktoré zmenia ich život, ako je materská dovolenka, rozvod a odchod do dôchodku.

 
Hostia panelovej diskusie:

- Elena Kohútiková - predsedníčka Rady poradcov predsedu vlády SR, podpredsedníčka Dozornej rady VÚB

- Júlia Čillíková - výkonná riaditeľka odboru finančného dohľadu a ochrany spotrebiteľa Národnej banky Slovenska

- Martin Šuster - ekonóm, člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť

- Jana Brodani - výkonná riaditeľka Českej asociácie pre kapitálový trh, členka predstavenstva Medzinárodnej európskej asociácie pre správu fondov a aktív (EFAMA)

- Ľubomíra Lukáčová - manažérka P&C SK, Philip Morris International


10:40 - 11:00 Prestávka na kávu

11:05 - 11:20 Vedľajší rozhovor: Ženy v energetickom sektore a ich vedúce postavenie

Táto prednáška otvorí diskusiu o ženách a ich úlohe v energetike. Budeme tiež hovoriť o vedúcich pozíciách žien na pracovisku. Sú ženy lepšími líderkami? A líšia sa vodcovské vlastnosti mužov a žien?

Rozhovory:

- Miroslav Šarišský - riaditeľ pre ľudské zdroje a organizáciu riadenia v Slovenských elektrárňach, a.s.

- Lenka Buchláková


11:25 - 11:40 Vedľajší rozhovor: Posilnenie postavenia žien a mužov vo verejnom sektore

Ženy tvoria 2/3 zamestnancov verejného sektora na Slovensku, čo svedčí o ich silnom záujme o spoločnosť a verejné záležitosti. Napriek tomu väčšinu rozhodovacích funkcií vo verejnej správe a politike stále zastávajú muži. Nedávne dôkazy ukázali, že pohlavie môže byť dôležitým faktorom určujúcim priority verejných predstaviteľov. Preto posilnenie postavenia žien a mužov vo verejnom sektore nie je len otázkou zastúpenia, ale môže významne ovplyvniť aj výsledky politiky. Prečo sú ženy vo verejnom sektore dôležité pre spoločnosť? A ako z nich môžu ťažiť budúce generácie?

- Ľubica Binka Hamarová - konzultantka pre tím makroekonomiky a rastu, Skupina pre výskum rozvoja, Skupina Svetovej banky


11:45 - 12:35 Panel 2: Investovanie žien a investovanie do žien, investovanie založené na hodnote a budúcnosť ESG

Globálne krízy neúmerne postihujú ženy a zdôrazňujú ich potrebu pasívneho príjmu a finančnej nezávislosti. Investície chránia úspory žien pred infláciou a pripravujú ich na odchod do dôchodku a nepredvídané životné udalosti, ako je strata zamestnania, rozvod alebo zdravotné komplikácie. Podnikateľky tvoria 37 % celosvetového HDP. Podpora ženských podnikov je spojená s inkluzívnym hospodárskym rastom a je predpokladom na dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja OSN do roku 2030. Ženy sa viac zameriavajú na hodnoty spoločností, do ktorých investujú, ako na výnosy, a často sa rozhodujú investovať do oblastí zdravia, vzdelávania a udržateľnosti. Ako môžeme využiť preferencie žien v oblasti investovania založeného na hodnote a vplyve, aby sme urýchlili prechod k udržateľnejšej budúcnosti, a prečo tento prechod nie je možný bez nich?

Hostia panelovej diskusie:

- Terézia Jacová - spoluzakladateľka spoločnosti Lumus Investment Collective, predtým investičná manažérka spoločnosti Neulogy Ventures

- Zuzana Kedroňová - zakladateľka udržateľnej módnej značky Yoora Studio

- Maroš Ovčarik - generálny riaditeľ, predseda predstavenstva PARTNERS INVESTMENTS


12:35 - 13:30 Obed a nadväzovanie kontaktov

Poznámka: toto podujatie sa uskutoční len vo fyzickej podobe a v slovenskom jazyku s anglickým prekladom.

Viac informácií a registráciu nájdete na adrese szabova@camitslovakia.sk