Kalendár podujatí

#keepup: “Zlepšenie digitálnych kompetencií, zručností v oblasti e-commerce a adaptácia na zmenu klímy zraniteľných malých podn

934
30 Január2023 OD 16:30
DO 18:00

 

Taliansko-slovenská obchodná komora si Vás dovoľuje pozvať na podujatie, na ktorom predstaví projekt #keepup v rámci programu Erasmus+ a materiály, ktoré budú k dispozícii na získanie digitálnych zručností a vedomostí o tom, ako môže zmena klímy ovplyvniť činnosť podnikov. Podujatie sa uskutoční 30. Januára 2023 od 16.30 h v hoteli Park Inn v Bratislave.
 
PROGRAM
16:15 REGISTRÁCIA
16:30 OTVORENIE A PRIVÍTANIE
16:40 "ROZVOJ DIGITÁLNYCH ZRUČNOSTÍ PRE UDRŽANIE KONKURENCIESCHOPNOSTI"
17:10 "ELEKTRONICKÝ OBCHOD: VÝHODY A VÝZVY”
17:35 "AKO MÔŽE ZMENA KLÍMY OVPLYVNIŤ PODNIKANIE"
 
Účasť na podujatí je bezplatná. Svoju účasť potvrďte na adrese:
szabova@camitslovakia.sk