Kalendár podujatí

TAX SEMINÁR

936
8 Február2023 OD 10:00
DO 11:30
 

Taliansko-Slovenská obchodná komora v spolupráci s ďalšími zahraničnými obchodnými komorami, Grant Thornton Consulting a VGD SLOVAKIA s.r.o. si Vás dovoľujú pozvať na TAX seminár pod záštitou Ministerstva financií Slovenskej republiky: Zmeny v daňovej legislatíve.

KEDY: 8.2.2023 od 10.00
KDE: ONLINE
PROGRAM:
•    Sumarizácia zmien v zákone o dani z príjmov
•    DAC 7
•    Zmeny v zákone o DPH
•    Zmeny v správe daní

PREDNÁŠAJÚCI:
Silvia Hallová - Tax, Partner, Grand Thornton Consulting
Miroslav Marcinčin - Manager tax department VGD Slovakia

Ako hostia prijali pozvanie zástupcovia MF SR:
Ľubica Adame  - Riaditeľka odboru priamych daní
Martina Bilíková - Riaditeľka odboru nepriamych daní
Toško Beran - Riaditeľ odb. legislatívy finančnej správy a správy daní

JAZYK: slovenský s tlmočením do angličtiny

Účastnícky poplatok pre členov: bezplatne
Účastnícky poplatok pre nečlenov: 39,- Euro

Prosíme Vás o prihlásenie na adrese szabova@camitslovakia.sk najneskôr do 8.2.2022.

Link na online webinár Vám bude zaslaný po registrácii.

Tešíme sa na Vás!