Kalendár podujatí

Pracovné raňajky: ESG REPORTING

943
29 Marec2023 OD 08:30
DO 11:30

 

Taliansko-Slovenská obchodná komora v spolupráci s Taliansko – Slovenská obchodná komora v spolupráci s Francúzsko-slovenskou obchodnou komorou a našim členom
Ernst & Young Slovakia s.r.o. Vás srdečne pozýva na

PRACOVNÉ RAŇAJKY
na tému: ESG REPORTING

KEDY:  v stredu 29. marca 2023 od 8:30 do 11:30 hod.
KDE:   EY, Žižkova 9, Bratislava


PROGRAM

8.30 - 9.00 Registrácia  a otvorenie

9.00 – 9.10 Príhovor

9.10 – 9.40 Stav legislatívneho procesu CSRD a jeho transponovanie na Slovensko
•    Európske legislatívy a udržateľnosti a ich dopad na slovenskú právnu úpravu
•    Ako bude prebiehať transpozícia legislatívy CSRD do zákonov

9.40 - 10.00 Prestávka a networking

10.00 – 10.40 Nefinančný reporting v hodnotovom reťazci firiem
•    Úvod do legislatívy CSRD a Európskych štandardov udržateľného vykazovania ESRS
•    Naviazanie vykazovania na stratégiu a akčné plány firiem
•    Koncept dvojitej materiality a jeho aplikácia na hodnotový reťazec firmy

10.40 – 11.00 Corporate Sustainability Due Dilligence Directive
•    Návrh direktívy o náležitej starostlivosti hodnotového reťazca podnikov
•    Dátové požiadavky pre zber údajov hodnotvého reťazca

11.00 – 11.20 Panelová diskusia – Zapracovanie ESG do výkazníctva spoločností

Rečníci:
- Mária Makrovská, Ministerstvo financií SR
- Eva Kocúr, EY
- Matej Mikolaj, EY
- Peter Molnár, EY

Jazyk: slovenský

Účasť na podujatí je pre členov zdarma.
Toto podujatie nie je určené pre poradcov, či zamestnancov poradenských spoločností. Spoločnosť EY si vyhradzuje právo určiť zoznam účastníkov.

V prípade záujmu o účasť nás môžete kontaktovať do 27.03.2023 na e-mailovej adrese: szabova@camitslovakia.sk.

Tešíme sa na Vás!