Kalendár podujatí

Networking Poprad

946
21 Marec2023 OD 19:00
DO 22:00


 

Taliansko-slovenská obchodná komora si vás dovoľuje pozvať na networkingové podujatie s následnou večerou.
KEDY: 21. marca o 19:00 hod
KDE: Reštaurácia hotela Hills- Stará Lesná 153, 059 60 Stará Lesná

Účastnícky poplatok
:

Členovia - bezplatná účasť pre 2 osoby
Nečlenovia - 55 €/osoba, ktoré je potrebné zaplatiť pri rezervácii pred podujatím

RSVP:

Prosím, potvrďte svoju účasť
na mailovú szabova@camitslovakia.sk do 17. marca 2023 s uvedením počtu účastníkov a ich mien a považujte svoju láskavú odpoveď za záväznú.
 
Vzhľadom na obmedzený počet miest odporúčame potvrdiť účasť čo najskôr. 

Účastníci podujatia svojou účasťou súhlasia so zverejnením fotografií z podujatia na webovej stránke, v newsletteri a na sociálnych sieťach Taliansko-Slovenskej obchodnej komory. Fotografie budú vyhotovené s cieľom informovať členov a nečlenov Camit o aktivitách, ktoré komora realizuje.