Kalendár podujatí

Speed Business Meeting spring edition

959
30 Máj2023 OD 16:00
DO 19:30

 

Taliansko – Slovenská obchodná komora spolu s ďalšími zahraničnými obchodnými komorami na Slovensku si Vás dovoľujú pozvať na Speed Business Meeting.

KEDY:  v stredu 30. mája 2023 od 16:00 hod.
KDE:  HOTEL LINDNER

PROGRAM:

16:00 - 16:15  Registrácia
16:15 - 16:30  Zahájenie akcie a objasnenie pravidiel
16:30 – 18:30  10 stretnutí
18:30 – 19:30  Business Cocktail

Speed Business Meeting sa uskutoční v anglickom jazyku (prípadne v inom dohodnutom jazyku)

Účastnícky poplatok:
•    26 € + DPH pre členov TSOK
•    49 € + DPH pre nečlenov
R.S.V.P.

Potvrdenie účasti zasielajte najneskôr do 26. mája 2023 na e-mailovú adresu: szabova@camitslovakia.sk.

Zrušenie potvrdenej účasti nie je možné po 26. máji 2022. Neohlásená neúčast’ do tohto dátumu bude plne fakturovaná.

Účasť firiem z rovnakého odvetvia je obmedzená, nahláste sa v prípade záujmu čo najskôr.

Svojou účasťou na podujatí účastníci vyjadrujú súhlas so zverejnením fotografií vyhotovených na podujatí na webovej stránke, v Newslettri a na sociálnych sieťach Taliansko – Slovenskej obchodnej komory za účelom informovania členov a nečlenov komory o činnosti komory a priebehu podujatia.

ORGANIZUJÚCE OBCHODNÉ KOMORY: Taliansko – Slovenská obchodná komora, Slovensko-rakúska obchodná komora, Holandská obchodná komora v Slovenskej republike, Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora, Americká obchodná komora v Slovenskej republike, Britská obchodná komora v Slovenskej republike, Švédska obchodná komora v Slovenskej republike, Hispánsko-slovenská obchodná komora, Francúzsko-Slovenská obchodná komora a Švajčiarska obchodná komora v Slovenskej republike

Čo je Speed Business Meeting?
Je to podujatie, ktoré ponúka účastníkom možnosť prezentovať svoje produkty / služby potenciálnemu partnerovi počas B2B stretnutia trvajúceho 10 minút.

Pravidlá stretnutí:

Prvé miesto stretnutia účastníka bude určené počas registrácie pomocou lístka s číslom a písmenom A alebo B.

Pri každom stretnutí má každý z účastníkov k dispozícií 3 minúty na predstavenie svojej spoločnosti, jej služieb či produktov. Počas zvyšných 4 minút môžu obaja účastníci diskutovať o možnej spolupráci.

Po uplynutí 10 minút a zaznení signálu ostáva účastník s písmenom A na pôvodnom mieste, kým účastník s písmenom B sa presunie k ďalšiemu stolu.
Počet účastníckych firiem je obmedzená.

Každé krátke stretnutie vytvára jedinečnú možnosť pre rozšírenie Vašej siete kontaktov, potenciálnych klientov či dodávateľov.

V priebehu podujatia sa okrem toho môžete obrátiť na personál organizujúcich obchodných komôr.