Slovensko si udržalo rating A+, čo oceňuje agentúra S&P?

  • Júl 29, 2019

rating.jpg Ratingová agentúra S&P potvrdila Slovensku rating na úrovni A+ so stabilným výhľadom.

Oceňuje solídny hospodársky rast, zdravú fiškálnu pozíciu a atraktivitu krajiny pre investorov. Upozorňuje ale na možné prehriatie ekonomiky v dôsledku prudkého rastu úverovania domácností, ako aj na možný pokles zahraničného dopytu v automobilovom priemysle. Ratingy okolitých krajín:

 

Moody’s

Fitch

S&P

Rakúsko

Aa1

AA+

AA+

ČR

A1

AA-

AA-

Slovensko

A2

A+

A+

Poľsko

A2

A-

A-

Maďarsko

Baa3

BBB

BBB

Source: sme.sk

 Späť