Ťažba dreva bude zakázaná, ochranári majú výhrady

  • September 12, 2019
wood.jpg Poslanci schválili novelu, ktorá zakazuje plošnú ťažbu dreva v národných parkoch.

Súhlas štátnych ochranárov bude potrebný pri povoľovaní ťažby, výstavby, či regulácie riek v národných parkoch.

Ochranári upozorňujú, že v stredu schválená novela Zákona o ochrane prírody zhorší súčasný stav ochrany lesov, hoci cieľ bol opačný. Podľa nich je v rozpore s legislatívou EÚ. Rozhodovacie právomoci ostali v rukách Ministerstva pôdohospodárstva a správa národných parkov ostáva bezmocná. Výnimky zo zákazu ťažby ostanú veľmi flexibilné. Oslabilo sa právo verejnosti zapojiť sa do rozhodovacieho procesu.

Sources: etrend.sk, sme.sk


 Späť