Štát vyčlenil stámiliónové dotácie na zelené projekty

  • Október 9, 2019

Energia sostenibile.jpgŠtát bude od roku 2021 poskytovať firmám takmer 300 mil. € ročne na ’zelené’ projekty.

Nový Modernizačný fond bude poskytovať 200 mil. € ročne na projekty, ktoré majú znižovať emisie skleníkových plynov. Podporu pre tieto projekty zvýši aj Environmentálny fond, z doterajších 40 mil. € na 90 mil. € ročne. Finálna suma ale závisí od ceny emisných povoleniek, ktoré bude štát predávať. Podporené budú projekty využívania energie z obnoviteľných zdrojov, zlepšenia energetickej efektívnosti, či uskladňovanie energie.

Source: (dennikN.sk)

 Späť

Najčítanejšie správy