Paying Taxes 2020, Slovensko je na 55. priečke

  • November 29, 2019

generico 7.jpg Svetová banka a PwC predstavili novú štúdiu Paying Taxes 2020, ktorá analyzuje výšku daní aj administratívu spojenú s ich platením.

Slovensko si v tomto hodnotení medziročne pohoršilo o sedem miest a umiestnilo sa na 55. priečke spomedzi 190 krajín. V rámci Európske únie je Slovensko krajinou so šiestym najvyšším daňovým a odvodovým zaťažením, má však relatívne automatizovaný systém.
V tabuľke je uvedené poradie okolitých krajín, celkové daňové a odvodové zaťaženie a počet hodín na splnenie daňových povinností:


dane

čas

44. Rakúsko

51.4%

131

53. ČR

46.1%

230

55. Slovensko

49.7%

192

56. Maďarsko

37.9%

277

77. Poľsko

40.8%

334

Zdroj: (pravda.sk)

 Späť

Najčítanejšie správy