Najväčší znečisťovatelia ovzdušia na Slovensku: vedú Košice

  • Január 20, 2020

 imgpsh_fullsize_anim (4).jpgOceliareň U.S. Steel Košice je najväčším znečisťovateľom ovzdušia na Slovensku.

 Nasledujú Slovalco, Cemmac, Považská cementáreň a CRH. V prvej pätici odvetví najviac znečisťujúcich ovzdušie sú okrem hutníckeho sektora aj energetika, chemický a drevársky priemysel a výroba papiera.
Medzi ďalšie najviac znečistené slovenské obce patria Žiar nad Hronom, Horné Srnie, Ladce, Rohožník, Zemianske Kostoľany, Trnovec nad Váhom a Nováky.

Zdroj: pravda.sk

Foto: euractiv.sk

 Späť