Školstvo, 3000 ľudí príde o prácu kvôli nesplneniu povinnosti

  • Február 12, 2020

Teacher1.jpgUčitelia hovoria o hromadnej šikane.

Bezúhonnosť je jedna zo základných podmienok na výkon povolania učiteľa či odborného zamestnanca v školstve. Parlament vlani uložil všetkým pedagogickým a odborným zamestnancom škôl povinnosť preukázať bezúhonnosť odpisom z registra trestov. Zhruba 2 200 zo 100.000 pracovníkov v školstve nestihlo úradom včas poskytnúť osobné údaje, ktoré treba na preukázanie bezúhonnosti, ďalších vyše sedemsto osôb tieto údaje poskytnúť odmietlo. Riaditelia škôl teraz musia s dotknutými zamestnancami rozviazať pracovný pomer. Učitelia považujú takéto konanie za hromadnú a nezmyselnú šikanu.

Zdroj: etrend.sk

 Späť

Najčítanejšie správy