Daňové priznania k DPH - možnosť požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty

  • Marec 24, 2020

24.03 tasse.jpgFinančná správa ponúka túto možnosť daňovníkom, ktorí by nestihli stihnúť stanovenú lehotu.

Finančná správa vníma, že okrem termínu na podanie daňových priznaní k dani z príjmu sa blíži termín na podanie daňového priznania na DPH (25. marec 2020).

Všetci platitelia DPH sú povinní komunikovať s finančnou správou elektronicky. Nie je teda nutný osobný kontakt s finančnou správou.

Ak však nejaký daňovník vníma, že by lehotu nemusel stihnúť alebo vníma iné prekážky vzhľadom na súčasnú situáciu, má možnosť požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty.

Finančná správa bude prihliadať na odôvodnené žiadosti o odpustenie zmeškanej lehoty.

Zdroj: danovecentrum.sk

 Späť