Čo prináša schválená novela zákona o sociálnom poistení?

  • Marec 26, 2020

undefined Parlament schválil v skrátenom legislatívnom konaní novelu zákona o sociálnom poistení.

Novela rieši tri zásadné veci: ošetrovné pre rodičov detí v krízovej situácii, nemocenské počas karantény a podporu udržania pracovných miest z eurofondových projektov.

1. Ošetrovné na deti

Menia sa pravidlá ošetrovného, ktoré dnes čerpajú rodičia detí, ktorým zatvorili školy. Na ošetrovné bude mať nárok rodič dieťaťa, ktoré nedovŕšilo 11 rokov alebo 18 rokov v prípade, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom (ZŤP). OČR Sociálna poisťovňa poskytne automaticky, bez potvrdenia lekárom.

Rodič bude dostávať ošetrovné počas celého obdobia karantény a izolácie, keď sú školy a škôlky zatvorené, a nie iba 14 dní, ako je to teraz. Žiadať o OČR budú musieť rodičia len vtedy, ak sa pri dieťati potrebujú vystriedať.

Pri starších deťoch ako 11 rokov a do dovŕšenia ich šestnásteho roku veku poisťovňa OČR vyplatí vtedy, ak lekár potvrdí, že zdravotný stav dieťaťa si vyžaduje celodennú starostlivosť. V takomto prípade bude poisťovňa vyplácať ošetrovné vyplácať počas celej doby trvania starostlivosti.

Ministerstvo práce odhaduje, že v roku 2020 by OČR mohlo čerpať 300-tisíc osôb, pričom jej priemerná výška by bola 15,8 eura na deň.

Výdavky na toto opatrenie by mali stúpnuť na 319 miliónov eur v tomto roku.


2. Nemocenské v karanténe


Zjednodušuje sa aj vybavovanie nemocenskej dávky počas karantény. Upravuje sa výška dávky, ktorá bude od prvého dňa nemocenského vo výške 55 percent a poskytovať ju bude Sociálna poisťovňa.

V súčasnosti platí, že prvých desať dní platí nemocenské zamestnávateľ, pričom prvé tri dni sú vo výške 25 percent z denného vymeriavacieho základu zamestnanca a ďalej 55 percent z denného vymeriavacieho základu zamestnanca. Nárok na dávku posudzuje lekár aj po novom. Stačí ho kontaktovať telefonicky či e-mailom.

Zamestnávatelia by mali na náhrade príjmu za dočasnú pracovnú neschopnosť ušetriť približne 170 eur za zamestnanca v karanténnom opatrení, čo za celý podnikateľský sektor bude 17 miliónov eur.

V roku 2020 sa predpokladá vyplatenie nemocenského z dôvodu karantény v súvislosti s pandémiou COVID-19 v priemernej výške 19,7 eura na deň.  Nemocenské by mohlo dostávať 100-tisíc ľudí.

Celkovo sa očakávajú zvýšené výdavky Sociálnej poisťovne z dôvodu zavedenia týchto opatrení novelou 338,5 milióna eur v roku 2020.


3. Eurofondy na udržanie pracovného miesta


Novelou sa zároveň upravuje aj zákon o službách zamestnanosti. Zabrániť prepúšťaniu majú projekty z eurofondov.

Tým zamestnávateľom, ktorí nebudú počas koronakrízy prepúšťať, štát prispeje na pracovné miesto. Peniaze má štát získať najmä z Európskeho sociálneho fondu, prípadne zo štátneho rozpočtu.

Zamestnávateľ bude musieť toto pracovné miesto udržať aj po skončení karanténneho obdobia. Podrobnosti priamej podpory zatiaľ známe nie sú. Zamestnávateľovi má štát preplatiť celú hrubú mzdu zamestnanca.

Nárok na príspevok bude mať aj každý živnostník, ktorý musel ukončiť alebo obmedziť svoju činnosť v súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu. Ministerstvo práce uvažuje o možnosti, že štát bude SZČO preplácať odvody.

Ministerstvo práce odhaduje, že mesačné výdavky na realizáciu projektov na podporu udržania zamestnanosti sa môžu pohybovať v rozmedzí 254 až 299 miliónov eur.


4. Menej byrokracie na úradoch práce


Zároveň v súvislosti s krízou vzniknutou pre nový koronavírus sa má odložiť termín plnenia niektorých povinností fyzických a právnických osôb vyplývajúcich zo zákona o službách zamestnanosti.

Úrad práce nedá pokutu právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá sprostredkováva zamestnanie, agentúre dočasného zamestnávania, zamestnávateľovi prechodného zamestnávania a agentúre podporovaného zamestnávania za nesplnenie povinnosti predložiť ústrediu práce správu o svojej činnosti v stanovenom termíne do 31. marca 2020.

Zamestnávateľovi nehrozí sankcia za to, ak si nesplní povinnosť preukázať plnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za predchádzajúci kalendárny rok, povinnosti preukázania plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za predchádzajúci kalendárny rok zadaním zákazky alebo povinnosti odviesť odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za predchádzajúci kalendárny rok do 31. marca 2020, ak si túto povinnosť dodatočne splnia do 30. júna 2020.

Keďže hrozí, že úrady práce nebudú stíhať vybavovať žiadosti o zaradenie do evidencie nezamestnaných, prepustený zamestnanec bude môcť o zaradenie do evidencie požiadať aj prostredníctvom e-mailu a bez kvalifikovaného elektronického podpisu.


Zdroj: dennikn.sk

Foto: webnoviny.sk

 Späť