Slovensko dostane 954 miliónov na transformáciu regionóv

  • Jún 3, 2020

europe-609118_960_720.jpg Vláda dostane aj 8 mld € z fondu na obnovu ekonomiky.

Európska komisia navrhla v rámci plánu oživenia ekonomiky 5-násobné navýšenie Fondu spravodlivej transformácie na 40 mld €. Peniaze majú smerovať do sociálnej a ekonomickej transformácie uhoľných a priemyselných regiónov EÚ. Ide o regióny, pre ktoré je plnenie klimatických cieľov EÚ do roku 2050 najnáročnejšie.
Pre Slovensko by to znamenalo navýšenie alokácie z pôvodných 162 mil. € na 954 mil. € na ukončenie ťažby uhlia v Novákoch, ako aj zelené projekty cementární v Ladcoch a Turni nad Bodvou, oceliarne U.S. Steel Košice a uhoľnej elektrárne Vojany.
Nová vláda dostane aj 8 mld € z fondu na obnovu ekonomiky, musí dočerpať 4 mld € „starých” eurofondov a rýchlo začať čerpať „nové” eurofondy. Pre Slovensko bude veľkou výzvou obmedziť korupciu a plytvanie pri takých obrovských sumách. Administratívna kapacita krajiny je navyše limitovaná.

Zdroj: euractiv.sk


 Späť

Najčítanejšie správy