Problémy so splácaním úverov má zatiaľ málo ľudí

  • Máj 11, 2021

bank.jpg
Koniec pandemického odkladu splátok, ku ktorému došlo vo februári, banky veľmi nezasiahol. Problémy so splácaním úverov po odklade splátok má zatiaľ len málo ľudí. Úvery sú však klasifikované ako zlyhané až po troch mesiacoch nesplácania a oficiálne štatistiky tak zatiaľ rozsah problému nekvantifikujú. Doteraz vytvorené opravné položky bánk prevyšujú objem reálnych úverových zlyhaní a banky zrejme budú môcť časť z rezerv rozpustiť.

Podľa aprílových odhadov centrálnej banky NBS, problémy so splácaním po ukončení odkladu sa objavujú pri 4,2% úverov na bývanie a 14% spotrebiteľských úverov. V sektore firiem je v omeškaní alebo zlyhaní 4,5% z odložených pôžičiek.

Zdroj: webnoviny.sk
 Späť

Najčítanejšie správy