Týždeň talianskeho jazyka vo svete 2021

  • Október 15, 2021

  settimana lingua italiana nel mondo.jpg

Pri príležitosti 21. Týždňa talianskeho jazyka vo svete pripravil Taliansky kultúrny inštitút a Talianske veľvyslanectvo v spolupráci s vybranými školami a univerzitami sériu podujatí (živých i online), zameraných na propagáciu talianskeho jazyka a kultúry; Zvláštna pozornosť bude venovaná Dante Alighierimu pri príležitosti 700. výročia jeho smrti.


Gymnázium sv. Moniky, Prešov
23.9. – 23.10.2021
Neviditeľné námestia
(putovná výstava)


Výstavu pripravilo talianske Ministerstvo zahraničných vecí ešte počas lockdownu prvej pandemickej vlny v roku 2020. Spája fotografie talianskych námestí s literárnymi textami. Kurátorovi Marcovi Deloguovi sa podarilo osloviť štyridsať umelcov - fotografov a spisovateľov, každého s jedinečnými výrazovými prostriedkami a tak vytvoriť dva paralelné obrazy námestí s osobitným významom pre každého z nich.

Výstava navštívila a navštívi tieto miesta:
Gymnázium Janka Matúšku, Galanta, 6.9. – 19.9.;
Múzeum Jozefa Lofflera, Košice, 30.10. - 6.12.

 
14.10. - 28.10.2021
Výstavná sála Univerzitnej knižnice v Bratislave
Michalská 1, Bratislava

Tieň blaženého kráľovstva
v dielach umelcov Nerosunero a Andrea Mario Bert


Výstava ponúka “obrázkové” čítanie Božskej komédie prostredníctvom diel dvoch súčasných umelcov: ilustrátora Maria Sughiho (nerosunero), so svojím moderným a post-pandemickým pohľadom na hriechy v Očistci a maliara Andreu Maria Berta, ktorý prináša naturalisticko-symbolické zobrazenia deviatich nebies Raja.


Katolícka univerzita, Ružomberok
Pondelok 18.10., 15:30
Prof. Maria Letizia Pallone
"Muž krásny, plavovasý a šľachetných čŕt". Manfréd Sicílsky u Danteho a v dejinách


Manfréd Sicílsky v dejinách a v Danteho diele. Tretí spev Očistca vyzdvihuje jeho urodzenosť, jemnosť a krásu. Krásu nezohyzdenú „dvomi smrteľnými ranami“, ani hnevom toho, kto z politických dôvodov zhanobil jeho pozostatky po osudovej bitke pri Benevento. Dante zaujme jasný, odvážny i „politický“ postoj a z exkomunikovaného človeka spraví symbol nekonečného Božieho milosrdenstva.

 
Streda 20.10., 15:30
PaedDr. Rosangela Libertini, PhD.
Dante a deti


Čo majú deti spoločné s Dantem? Dá sa Božská komédia priblížiť aj najmladším? Zaujíma vôbec mladých poézia? Na tieto otázky sa pokúsime nájsť odpoveď.


Pondelok 25.10.
Doc. Mgr. Fabiano Gritti, PhD.
Ozveny Božskej komédie v experimentálnej avantgardnej poézii na príklade zberky Triperuno (Trivjednom) Edoarda Sanguinettiho.


Existenciálna cesta do troch záhrobných kráľovstiev Božskej komédie po stáročia inšpirovala generácie umelcov až po súčasnú experimentálnu poéziu 20. storočia. Prednáška ponúkne príklad takejto inšpirácie v troch básnických skladbách, ktoré stáli pri zrode talianskej neoavantgardy.

 
19.10. – 21.10.
Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava / 20.10. 9:00
Gymnázium na ul. L. Sáru 1, Bratislava / 21.10. 9:15
Gymnázium Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava / 22.10. 11:45


Rocker Dante
(Kto je Dante? O čo šlo Dantemu?)

Mimoriadna vyučovacia hodina venovaná velikánovi talianskeho jazyka a poézie. O známych aj neznámych Danteho osudoch a myšlienkach sa budú zhovárať herec Robo Roth a prekladateľka a editorka Božskej komédie v slovenskom preklade Miroslava Vallová. V podaní Roba Rotha zaznejú ukážky z V. spevu Pekla a ďalšie texty.

21.10., 18:00
Facebook a Youtube Talianskeho kultúrneho inštitútu

Stefania Auci
v rozhovore s Dadom Nagyom

Tlmočí: Alexandra Lenzi Kučmová


22.10., 16:00
online, Zoom (registrácia bude dostupná na tomto mieste)
prof. Paolo Di Vico
Un trattato sulla lingua: Dante e il volgare


Dante vo svojom traktáte „O ľudovom jazyku“ skúma možnosti ľudovej reči ako literárneho jazyka. Tvrdí, že taliančina je rovnako ako latinčina hodná toho, aby v nej vznikali literárne diela. Poukazuje na to, že ak sa povznesieme nad politické a lingvistické polemiky, práve literatúra dokáže prostredníctvom jazyka spájať.


18.-22.10.
700 rokov Danteho medzi Talianskom a Slovenskom.


Miroslav Cipár 18.10.
Marek Ormandík 19.10.
Miroslava Vallová & Táňa Kusá 20.10.
Danteho kód (Michal Denci & Alessio Martinoli) 22.10.

 
23.10., 20:00
A4 – priestor súčasnej kultúry
Masako Matsushita: Un/Dress - Moving Painting
v rámci festivalu Bratislava v pohybe
účinkuje: Masako Matsushita
svetlá: Marzia Virzì
hudba: Federico Moschetti
asistent réžie: Paolo Paggi

Taliansko-japonská choreografka a tanečnica Masako Matshushita s predstavením Un/Dress – Moving Painting vytvára obraz v pohybe, predstavenie plné metamorfóz, ktoré necháva splynúť ženské telo s látkou a znovuobjavuje jednoduché pohyby obliekania a vyzliekania. Matsushita stavia svoju show na neustálej transformácii objavujúcej ženskú identitu a jej premeny vo vzťahu k látke.

Informácie
Dátum: Od pon 18 okt 2021 v pia 22 okt 2021
Organizátori : Istituto Italiano di Cultura a Bratislava
Vstup : voľný


Zdroj: Taliansky kultúrny inštitút
 
 Späť

Najčítanejšie správy