Ukončenie projektu C-Evil

  • November 30, 2021

c-evil immagine.jpg

Máme za sebou posledný mesiac nášho projektu C-Evil. Počas 24 + 2 mesiacov trvania projektu sme sa stretli s mnohými neočakávanými výzvami, vďaka ktorým bola jeho realizácia dosť vzrušujúca.

Udialo sa veľa zmien v porovnaní s tým, čo sme plánovali v roku 2019. Predovšetkým sme museli naše spoločné školenie zamestnancov, ktoré bolo plánované v tureckom Izmire, uskutočniť online formou. Vzhľadom na celosvetovú pandemickú situáciu museli naši partneri tiež vynaložiť väčšie úsilie ako zvyčajne, aby dodržali nielen svoje vlastné vnútroštátne a organizačné predpisy, ale aby boli čo najflexibilnejší voči nášmu projektu.

Hoci sa v istom momente realizácie zdalo, že sa nám vôbec nepodarí osobne sa stretnúť, nakoniec sme mohli zorganizovať tri zo štyroch plánovaných fyzických stretnutí partnerov. S väčšinou našich partnerov sme sa stretli 15. novembra v Aténach. Bola to nielen príjemná príležitosť vidieť sa ešte raz, ale aj prediskutovať posledné detaily projektu: zostávajúce úlohy, využitie dosiahnutých výsledkov a ďalšie nadväzujúce nápady, ako aj požiadavky na záverečnú správu.

Napriek vzniknutým problémom sa partnerom C-Evil podarilo nielen dosiahnuť všetky výsledky projektu, ku ktorým sa zaviazali, ale aj prekročiť pôvodné očakávania tým, že do vypracovaných materiálov pridali ďalší obsah.

Pozrite si naše výsledky a výstupy, aby ste sa dozvedeli viac o nabíjačkách EV a spoznali našich úžasných partnerov.


O projekte C-Evil

V rámci projektu C-Evil partneri spájajú svoje sily, aby vyvinuli nové vzdelávacie a školiace materiály o nabíjačkách EV s cieľom vyplniť medzeru vo vzdelávaní v oblasti elektrickej energie. Viac informácií: www.c-evil.eu
 
 Späť

Najčítanejšie správy