Via Iuris považuje schválené stavebné zákony za nekvalitné

  • Január 14, 2022

undefined 

      Bratislava 13. januára (TASR) - Organizácia Via Iuris považuje stavebné zákony, ktoré v stredu (12. 1.) schválila vláda, za nevyvážené a nekvalitné. Problém vidí v tom, že zákony uprednostňujú záujmy developerov pred záujmami verejnosti a verejnými záujmami v území, vrátane ochrany prírody.
      "Sme radi, že sa podarilo predovšetkým ustrážiť, že obce a mestá budú mať kontrolu nad svojím územným plánom. Tiež sa podarilo presadiť, že proces povoľovania výstavby bude mať jasnejšie pravidlá. V neposlednom rade sa verejnosť bude môcť zapájať do procesu povoľovania výstavby, ktorá ovplyvňuje životné prostredie," uviedla advokátka spolupracujúca s organizáciou Eva Kováčechová.
      Podľa organizácie však nové zákony naďalej zhoršujú postavenie susedov a verejnosti pri povoľovaní výstavby v ich okolí, predovšetkým pri líniových stavbách, ako sú napríklad cesty či diaľnice. K výstavbe sa tak môžu vyjadriť len obyvatelia, ktorí bezprostredne susedia so stavebným pozemkom. Tých však dokáže stavebník obísť tým, že si oddelí stavebný pozemok pásom vlastného pozemku. V praxi to bude znamenať, že hoci sa nejaká cesta bude budovať v bezprostrednej blízkosti obce alebo sídliska, obyvatelia nemusia dostať možnosť sa k výstavbe vyjadriť, pretože nebudú považovaní za susedov.
      Organizácia pokračovala, že zákony nezaručujú účasť verejnosti ani pri všetkých stavbách, ktoré môžu mať potenciálny dopad na životné prostredie, čo je v rozpore s medzinárodnou legislatívou, ktorá je pre Slovensko záväzná. "Zákony dávajú priveľkú právomoc projektantovi, ktorý má pôsobiť ako nezávislý posudzovateľ pri vyhodnocovaní stanovísk a podkladov, pričom je však platený stavebníkom. V tomto prípade má organizácia pochybnosti o jeho skutočnej objektivite," komentovala organizácia vo svojom stanovisku. Stavebným úradom bude po novom Úrad pre územné plánovanie a výstavbu a jeho osem regionálnych úradov. Úrady nie sú podľa organizácie odborne ani kapacitne pripravené na takúto agendu.
      Zákony podľa organizácie nezohľadňujú klimatickú zmenu a vôbec neriešia adaptáciu výstavby na meniace sa klimatické podmienky, akými sú zvyšovanie priemerných teplôt vzduchu, vysušovanie krajiny, či naopak extrémne zrážky.
      "Znenie pôvodných stavebných zákonov sa v priebehu legislatívneho procesu menilo, ich finálna podoba je však naďalej nedostatočná. Nová stavebná legislatíva je nekvalitne spracovaná, neumožňuje účasť verejnosti podľa medzinárodného dohovoru a európskej smernice, ktoré sú pre Slovensko záväzné. V takomto znení stavebné zákony nesplnia základný cieľ, ktorý úrad podpredsedu vlády sľubuje - a to je rýchlejšie vydávanie stavebných povolení. Proces prijímania zákonov v parlamente budeme naďalej sledovať," dodala Kováčechová.
      Vláda na svojom stredajšom rokovaní schválila a posunula na prerokovanie parlamentu návrhy stavebnej legislatívy: návrh zákona o výstavbe a návrh zákona o územnom plánovaní. Obidva návrhy zákonov boli schválené s pripomienkami. Podľa podpredsedu vlády SR Štefana Holého (Sme rodina) schválenie znamená míľnik pri ďalšom posudzovaní stavebnej legislatívy. "Táto legislatíva prináša definitívny koniec čiernych stavieb a rýchlejší proces schvaľovania nových stavebných projektov, zámerov pre obyvateľov," uviedol Holý. Pokračoval, že zásadnou zmenou je redukcia nadbytočných procesov, odstraňujú sa mnohé duplicity, aby sa k tým istým podkladom nevyjadrovali tí istí ľudia niekoľkokrát. Taktiež sa odstraňuje územné konanie.
 
 Späť

Najčítanejšie správy