Ukrajinci na Slovensku míňajú viac ako Rakúšania a dobiehajú dokonca Čechov

  • Máj 10, 2022

 cyber-monday-5463567_1920.jpg

 Bratislava 10. mája (TASR-OTS) - Aktuálna situácia spôsobila výrazný rast podielu obyvateľov Ukrajiny na zahraničných platbách kartou na Slovensku. Na prvom mieste sú dlhodobo Česi. Rodinné väzby, jazyková blízkosť, Slovensko ako turistická destinácia, to všetko hovorí v ich prospech. Aktuálna situácia na Ukrajine však všetko mení. Hovoria o tom  údaje spoločnosti Global Payments.
      Kým za celý rok 2021 zaplatili na Slovensku platobnou kartou Česi 13-krát viac ako Ukrajinci, v apríli 2022 to už bolo len 1,3-krát viac. Ukrajinci sa tak v krátkej dobe prepracovali z 10. priečky až na aktuálne druhé miesto za predchádzajúci mesiac.
      “Štruktúra výdavkov občanov Ukrajiny, ktorí hľadajú na Slovensku útočisko pred vojnovým konfliktom je samozrejme absolútne odlišná od štandardných turistických návštevníkov. Podiel platieb kartou za potraviny a drogériu tvorí až 60 % ich výdavkov, ktoré sú v prípade českých návštevníkov len vo výške 20 %,” hovorí obchodný riaditeľ Global Payments Erik Brinkáč, “je vysoko pravdepodobné, že Ukrajinci v krátkej dobe zosadia Čechov z prvej priečky a stanú sa tak z pohľadu zahraničných platieb návštevníkov najdôležitejšou krajinou pre slovenskú ekonomiku.”
      
      Prekvapujúci susedia
      Okrem Čechov mali v minulosti silné podiely najmä Poliaci a Maďari. Dlhodobý podiel Poliakov za za posledný rok vo výške 3 % nie je dobrým zistením, dokonca takmer 4-krát menej početní Maďari majú podiel 6 %. “Vstup do Eurozóny a najmä prísnejšie protipandemické opatrenia v minulom roku spravili Slovensko pre poľských návštevníkov menej atraktívne,” hovorí Erik Brinkáč, “na druhej strane euro nás robí atraktívnejšími pre členov Eurozóny, o čom svedčí vysoký podiel susedných Rakúšanov s 10 %, ale aj podiel Nemcov, Britov a Írov, ktorí spolu zaplatia až 18 % zahraničných platieb kartou. Dokonca Američania u nás zaplatia platobnými kartami viac ako Poliaci.”
      
      Podiel Rusov na zahraničných platbách skončil na nule
      V rebríčku celkových výdajov cudzincov pri platbe kartou sa Rusi s 1,062 miliónmi eur v roku 2021 ocitli až na 20. mieste, pričom ich podiel predstavoval len 0,9 % všetkých zahraničných platieb na Slovensku. Aktuálne je ich podiel blízky nule.

 Späť

Najčítanejšie správy