KOSIT chce v Bystrom zriadiť centrum úpravy odpadov

  • Máj 17, 2022

 energy-4828337_1920.jpg

Bystré 17. mája (TASR) – Vytriediť z komunálneho odpadu pred jeho skládkovaním zložky vhodné na materiálové a energetické zhodnotenie, ako aj biologicky rozložiteľné zložky, má byť predmetom činnosti Centra mechanicko-biologickej úpravy odpadov, ktoré by spoločnosť KOSIT rada zriadila v obci Bystré vo Vranovskom okrese. Vyplýva to zo zámeru zverejneného v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) na enviroportáli.
      "Mechanicko – biologická úprava odpadov oddeľuje zo vstupných odpadov biologicky rozložiteľnú zložku odpadu, ktorá je následne biologicky stabilizovaná tak, aby sa redukovala záťaž pre životné prostredie pri jej následnom skládkovaní. Zároveň táto úprava prispieva k získavaniu odpadov vhodných na materiálové a energetické zhodnotenie," uvádza dokument s tým, že tieto kroky obmedzia celkové množstvo odpadov uložených na skládke, a to z regiónu okresu Vranov nad Topľou i jeho okolia. Podotýka pritom, že aj napriek zavedenému triedenému zberu komunálneho odpadu v oblasti tvorí odpad likvidovaný skládkovaním "nezanedbateľný podiel".
      Centrum plánuje KOSIT vybudovať v areáli bývalej tehelne. Procesy príjmu a mechanickej úpravy odpadu sa majú realizovať výlučne v uzavretých halách, proces intenzívnej stabilizácie biologicky rozložiteľnej zložky v uzavretom stabilizačnom priestore. "Predmetná činnosť bude vykonávaná na vodohospodársky zabezpečených plochách, ktoré budú prispôsobené a vyspádované tak, aby nedošlo k úniku zrážkových a odpadových vôd zo spevnených plôch prevádzky do okolitého prostredia a jeho následnej kontaminácii," doplnil investor s tým, že v centre vybuduje samostatné akumulačné nádrže.
      S výstavbou Centra mechanicko-biologickej úpravy odpadov chcú začať v marci 2023, ukončenie je v pláne v novembri 2023. Predpokladaným termínom spustenia prevádzky je február 2024. Odhadované náklady na projekt predstavujú sumu šesť miliónov eur.

 Späť

Najčítanejšie správy