Rozdiel medzi platom stredoškoláka a vysokoškoláka je na Slovensku 41 %

  • Máj 24, 2022

 graduation-1695185_1920.jpg

 Bratislava 24. mája (TASR) - Rozdiel medzi priemerným platom zamestnanca s vysokoškolským (VŠ) vzdelaním a pracovníka so stredoškolským vzdelaním (SŠ) na Slovensku predstavuje 41 %. Nasvedčujú tomu dáta medzinárodného portálu Paylab.com, ktorý vykonal analýzu platov v 16 štátoch. Medzi nimi aj na Slovensku, kde sa analýza uskutočnila z údajov mzdového portálu Platy.sk.
      Podobne ako na Slovensku sú platové rozdiely aj v Poľsku či Chorvátsku. Spomedzi krajín V4 nižší rozdiel miezd medzi zamestnancami s VŠ a SŠ vzdelaním vykazuje Česká republika, a to 36 %, mierne vyšší rozdiel zase Maďarsko.
      Najvyšší platový rozdiel je prítomný v Bosne a Hercegovine, kde sú zárobky zamestnancov s ukončeným SŠ vzdelaním o 58 % nižšie ako ľudí s VŠ titulom. Najnižší rozdiel v mzdách je vo Francúzsku, a to 18 %.
      Na Slovensku vysokoškolský absolvent platovo predbehne zamestnanca so SŠ vzdelaním a5-ročnými skúsenosťami vpriemere hneď, ako nastúpi do prvého zamestnania. Priemerný plat vo vekovej kategórii 17 až 24 rokov je u ľudí so SŠ vzdelaním približne 1030 eur, u zamestnancov s ukončeným VŠ vzdelaním druhého stupňa 1256 eur.
      Rokmi sa tento rozdiel ešte zväčšuje. Najväčší náskok majú Slováci sVŠ vzdelaním vo veku od 45 do 54 rokov, a to v priemere o 631 eur. Vo veku od 35 do 44 rokov dostáva pracovník alebo pracovníčka s titulom viac o 600 eur, nad 55 rokov zarába zamestnanec alebo zamestnankyňa s vysokou školou v priemere viacej o takmer 500 eur.
      Kým na Slovensku je platový medián u pracujúcich so SŠ vzdelaním 1100 eur, ľudia s VŠ vzdelaním majú strednú hodnotu všetkých miezd v porovnávajúcej vzorke na úrovni 1500 eur. V Českej republike je medián u zamestnancov, ktorí ukončili svoje vzdelávanie na strednej škole 1397 eur, u pracovníkov s titulom 1796 eur. Najvyšší mediánový plat má pracujúci človek s dokončenou strednou školou vo Fínsku a Francúzsku, a to 3000 eur.
      Na Slovensku je platový medián u ľudí so SŠ najvyšší v kategórii 25 až 34 rokov. Platový medián zamestnancov s ukončeným SŠ vzdelaním nepresiahne strednú hodnotu platu pracovníka s VŠ vzdelaním ani vjednej vekovej skupine. U pracujúceho s titulom mediánový plat začína na hranici 1200 eur. Najvyššiu mediánovú mzdu dosahujú ľudia so skončenou strednou školou vo vekovej kategórii 25 až 34 rokov, a to 1165 eur.
      Progres platu u ľudí so SŠ vzdelaním je na Slovensku výrazný najmä vo veku 25 až 34 rokov. V tomto veku zamestnanci dosahujú v porovnaní s aktuálnymi príjmami mladšieho vekového pásma 20-percentný vzostup. Rast vidno aj u zamestnancov v kategórii 35 až 44 rokov.
      Najvýraznejší progres platu v prípade VŠ vzdelaných ľudí je tiež vo veku od 25 do 34 rokov, keď dosahuje 24 %. Nárast pokračuje aj nasledujúcich desať rokov a je na úrovni 20 %.

 Späť

Najčítanejšie správy