Úspešné stretnutie partnerov projektu EÚ #keepup v slovinskom meste Kranj

  • Máj 27, 2022

 system-3599927_960_720.jpg

 V dňoch 12. - 13. mája 2022 zorganizoval partner projektu BSC, Kranj zo Slovinska prvé fyzické partnerské stretnutie v slovinskom meste Kranj. Vzhľadom na obmedzenia súvisiace s ochorením Covid-19 počas trvania projektu, to bola pre väčšinu našich partnerov prvá príležitosť stretnúť sa osobne. Štyria zo šiestich partnerov sa k nám mohli pripojiť naživo v Slovinsku, ostatní sa zúčastnili online.

"Zvyšovanie digitálnych kompetencií, zručností v oblasti elektronického obchodu a prispôsobovania sa zraniteľných malých podnikov na zmenu klímy" - projekt #keepup pripravuje pôdu pre rozvoj digitálnych kompetencií, zručností v oblasti elektronického obchodu a rozvoj adaptácie zraniteľných malých podnikov na zmenu klímy. Projekt je financovaný v rámci programu Erasmus+ Strategické partnerstvá pre vzdelávanie dospelých.

Projekt #keepup tvorí konzorcium šiestich projektových partnerov vrátane Maďarska – Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság a CAM Consulting Szolgaltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Taliansko – European Digital Learning Network, Slovensko – Taliansko- Slovenská Obchodna Komora, Slovinsko - BSC, do.o., Kranj a Španielsko - Fundacion Tecnologia Social.

Keďže malé podniky sú zraniteľnejšie a majú menej možností konkurovať veľkým nadnárodným spoločnostiam, inovatívne digitálne riešenia by mohli týmto podnikom poskytnúť účinné nástroje na prekonanie ich problémov. Cieľom projektu je pomôcť týmto podnikom využívať výhody internetu, sociálnych médií a elektronického obchodu. S pomocou týchto zručností sa malé vidiecke podniky budú môcť využívať možnosti ICT a efektívnejšie riadiť svoju prácu a zároveň dosiahnuť úsporu nákladov.

Program stretnutia partnerov v meste Kranj bol venovaný prehľadu projektu, diskutovali sme o priebehu projektu, výzvach a hodnotili sme súčasný stav projektu. V súčasnosti sa nachádzame v v poslednej fáze prípravy vzdelávacích materiálov v oblasti elektronického obchodu, adaptáie na zmenu klímy a digitálnych kompetencií. Keďže vývoj vzdelávacích materiálov sa nachádza v záverečnej fáze, teraz pripravujeme činnosti na začatie fázy vývoja platformy elektronického vzdelávania, ktorá bude venovaná zvyšovaniu digitálnych kompetencií, zručností v oblasti elektronického obchodu a prispôsobovaniu sa zmene klímy zraniteľných malých podnikov. Záverečnou fázou vyvinutého vzdelávania a kurzov, ktoré sme vytvorili počas projektu, je otestovanie materiálov miestnymi malými a strednými podnikmi, ktoré zároveň poskytnú spätnú väzbu na zlepšenie testovaných materiálov.

 Späť

Najčítanejšie správy