Novela zákona o energetike prinesie nových účastníkov trhu s energiami

  • Jún 23, 2022

 Capacity Market_Mercato e reti.jpg

 

      Bratislava 22. júna (TASR) - Okrem výrobcov, prevádzkovateľov prenosovej a distribučnej sústavy a siete, či dodávateľov plynu a elektriny pribudnú na trhu s energiami aj aktívni odberatelia, energetické spoločenstvá, prevádzkovatelia zariadení na uskladňovanie elektriny či agregátori. Vyplýva to z novely zákona o energetike z dielne ministerstva hospodárstva, ktorú v stredu schválilo plénum Národnej rady (NR) SR. Zmena vychádza z balíka opatrení EÚ, známeho ako Čistá energia pre všetkých Európanov.

      Zákon o energetike upravuje podnikanie v energetických odvetviach, ustanovuje práva a povinnosti jednotlivých účastníkov trhu s elektrinou a plynom a pravidlá pre výkon štátnej správy v energetike. "Základné princípy, z ktorých súčasná zákonná úprava vychádza, sú v rámci členských štátov EÚ naďalej platné, dochádza však k rozšíreniu niektorých z nich, respektíve k zavádzaniu nových princípov a rovnako nových účastníkov trhu s elektrinou (a plynom) v záujme podpory jednotného trhu s elektrinou, stability a bezpečnosti trhu s elektrinou a zaistenia ochrany jednotlivých subjektov, najmä koncových odberateľov elektriny," uviedol rezort hospodárstva v dôvodovej správe k materiálu.

      Okrem právnej úpravy nových účastníkov trhu s elektrinou a trhu s plynom novela zákona o energetike prinesie aj právnu úpravu uskladňovania elektriny a zmeny v oblasti ochrany spotrebiteľa či úpravu doterajších právnych podmienok pre nasadzovanie tzv. inteligentných meracích systémov do konkrétnych odberných miest.

      Na dosiahnutie a udržanie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky prenosovej alebo distribučnej sústavy v reálnom čase definuje novela aj nové práva a povinnosti prevádzkovateľov distribučných sústav a prevádzkovateľa prenosovej sústavy.

      Prijatie uvedenej novely zákona o energetike je jedným z míľnikov, ktorého splnenie umožní čerpanie finančných prostriedkov EÚ z Plánu obnovy a odolnosti SR na investície zamerané na rozvoj obnoviteľných zdrojov energie a zvýšenie flexibility elektroenergetického systému.

 Späť

Najčítanejšie správy