Vláda zrušila úlohy zamerané na konkurencieschopnosť automobilového priemyslu

  • November 23, 2022

 automotive generico 2.jpg

 

    Bratislava 23. novembra (TASR) – Podporenie nákladovej stability zamestnávateľov, posilnenie predvídateľnosti ďalšieho vývoja podnikateľského prostredia či aktívna podpora rozvoja automobilového priemyslu. Aj tieto úlohy prijaté apríli roku 2019 v stredu zrušila vláda. Kabinet Eduarda Hegera (OĽANO) zároveň zrušil aj povinnosť jednotlivých rezortov informovať o plnení týchto úloh a rezort hospodárstva zároveň nebude musieť predkladať informáciu vláde.  
      "Materiál bol spracovaný na základe prehodnotenia aktuálnosti, respektíve neaktuálnosti jednotlivých úloh vyplývajúcich ministrovi hospodárstva SR z uznesení vlády SR. Úlohy uvedené v materiáli sa stali bezpredmetnými, prípadne boli nahradené inými aktuálnymi úlohami alebo ich plnenie z objektívnych príčin nie je možné," uviedol rezort hospodárstva v predkladacej správe k materiálu. Ďalším z dôvodov je podľa ministerstva skutočnosť, že úlohy boli plnené iba formálne.
      Materiál vláda schválila napriek nesúhlasu Asociácie priemyselných zväzov a dopravy (APZD). Argument rezortu hospodárstva, že v decembri minulého roka bol schválený návrh štatútu Rady vlády SR pre konkurencieschopnosť a produktivitu, ktorá by mala vykonávať monitoring, analýzu a hodnotenie produktivity a konkurencieschopnosti v SR, APZD odmietla. "Vláda SR by mala dbať na zachovanie a následné zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja a konkurencieschopnosti automobilového priemyslu, a to nielen prostredníctvom činnosti Rady vlády SR pre konkurencieschopnosť a produktivitu," zdôraznila APZD v medzirezortnom pripomienkovom konaní.
      Do materiálu je zaradených celkom 16 návrhov na zrušenie úloh a tri návrhy na zmenu termínu plnenia úloh z uznesení vlády SR. Jednotlivé návrhy sa týkajú úloh z uznesení vlády SR, pri ktorých je gestor alebo spolugestor minister hospodárstva SR.

 Späť

Najčítanejšie správy