SEPS: Slovensko sa pripojí k európskemu vnútrodennému trhu s elektrinou

  • November 29, 2022

 elettricità piloni.jpg

   

Bratislava 28. novembra (TASR) – Operátori trhu s elektrinou a prevádzkovatelia prenosových sústav potvrdili pondelkový termín rozšírenia jednotného vnútrodenného trhu s elektrinou (Single Intraday Coupling– SIDC) pre prvý deň dodávky v utorok (29. 11.). V súčasnosti je do prevádzky SIDC zapojených 22 krajín EÚ a Nórsko. Prepojením vnútrodenných trhov s elektrinou v rámci štvrtej vlny sa rozšíri priebežné vnútrodenné cezhraničné obchodovanie s elektrinou o Slovensko a Grécko, informovala v pondelok Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS).
      "Tento krok je dôležitý z hľadiska zvyšovania likvidity a prepojenosti jednotného európskeho vnútrodenného trhu s elektrinou. Centrálne riešenie umožňuje párovať objednávky zadané účastníkmi trhu v jednej krajine s objednávkami zadanými účastníkmi trhu v ktorejkoľvek inej prepojenej krajine, ak existuje dostupná cezhraničná kapacita pre prenos elektriny medzi dotknutými ponukovými oblasťami," vysvetlil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS Peter Dovhun.
      S rastúcim podielom nestálych zdrojov v európskom výrobnom mixe je prepojenie vnútrodenných trhov cezhraničným obchodovaním podľa SEPS dôležitým nástrojom pre účastníkov trhu a aj pre konečnom dôsledku aj prevádzkovateľov prenosových sústav na efektívne udržiavanie výkonovej rovnováhy v rámci prepojeného energetického systému.
      SEPS zaviedol v spolupráci s operátorom krátkodobého trhu s elektrinou OKTE riešenie, ktoré umožní účastníkom trhu realizáciu cezhraničného vnútrodenného obchodovania v 15-minútových obchodných intervaloch.

 Späť

Najčítanejšie správy