ŠÚ SR: Štatistické úrady V4 sa dohodli na spolupráci pre oblasť merania inflácie

  • December 1, 2022

 inflazione-soldi-720920.jpg


       Bratislava 30. novembra (TASR) - Štatistické úrady krajín Vyšehradskej štvorky (V4) budú spolupracovať pri zavádzaní nových zdrojov údajov do zisťovania o raste spotrebiteľských cien. Dohodli sa na tom predsedovia štatistických úradov Vyšehradskej skupiny v rámci aktivít, ktoré sú spojené s predsedníctvom SR krajinám V4, informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
      Inflácia je v súčasnosti vysoko aktuálna téma v celej Európe, preto sa spolupráca v rámci V4 zameria aj na túto oblasť.  "Spolupráca našich odborníkov pri zavedení modernejších online metód do cenových štatistík prispeje ku skvalitneniu údajov o cenových indexoch a miere inflácie," uviedol predseda ŠÚ SR Peter Peťko.
      Pôjde o výmenu skúseností súvisiacich s využívaním nových zdrojov údajov o spotrebiteľských cenách, ako sú dáta získané tzv. web scrapingom alebo informácie zo skenerov. Spracujú sa aj údaje získané od obchodných reťazcov a z internetových stránok e-shopov alebo údaje získané z rôznych cenových porovnávacích platforiem na internete. Nové metódy postupne nahradia tradičný terénny zber údajov, ktorý patrí k najdrahším štatistickým zisťovaniam.
      Lídri štatistických úradov potvrdili spoločný postup a výmenu odborných skúseností v oblasti demografie, využitia geopriestorových informácií a v oblasti odborného vzdelávania špecialistov a stáží pre študentov.

 Späť

Najčítanejšie správy