NRSR: Aspoň 40 % nákladov na pozemkové úpravy pôjde na spoločné zariadenia

  • December 2, 2022

 

1647380927064_GettyImages.jpg


       Bratislava 2. decembra (TASR) - Štát má vynaložiť najmenej 40 % z celkového objemu nákladov štátneho rozpočtu spojených s pozemkovými úpravami na spoločné zariadenia a opatrenia. Tento podiel by mal byť dodržaný na celom území SR. Počíta s tým novela zákona o pozemkových úpravách z dielne poslancov Jána Mičovského (nezaradený) a Martina Fecka (OĽANO), ktorú v piatok schválilo plénum Národnej rady (NR) SR.
      Poslanci v návrhu zákona poukázali na to, že pojem "pozemkové úpravy" zahŕňa tak geodetické práce s cieľom komasácie (sceľovania) pozemkov, ako aj projektovanie a realizáciu spoločných zariadení. Pod spoločnými zariadeniami zákon uvádza napríklad protierózne opatrenia proti vodnej a veternej erózii ako vetrolamy či vsakovacie pásy.
      Určením povinnosti minimálne 40 % prostriedkov, ktoré štát vyčlení na pozemkové úpravy, použiť na projektovanie, realizáciu a údržbu spoločných zariadení sa podľa predkladateľov síce neodstráni, ale aspoň zmierni doterajšia nerovnováha medzi vykonávaním komasácií a budovaním spoločných zariadení. Povinnosť vyčleniť minimálne 40 % na spoločné zariadenia by nemalo zvýšiť finančnú záťaž štátu.
      Pozmeňujúcim návrhom Mičovského sa zároveň spresňuje, že podiel 40 % sa počíta z každého jednotlivého poskytnutia finančných prostriedkov na pozemkové úpravy, keďže tie často presahujú jeden rok.
      Na základe Feckovho pozmeňujúceho návrhu sa súčasne majú efektívnejšie a zodpovednejšie realizovať jednoduché pozemkové úpravy pod osídleniami. Má sa tiež vytvoriť prostredie na to, aby sa efektívnejšie v prospech mimoriadne zraniteľných skupín obyvateľstva obývajúcich osídlenia čerpali na tento účel prostriedky z plánu obnovy.
      Zároveň sa skráti doba zverejnenia návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav na obvyklom mieste v obci zo 60 na 30 dní. Dôvodom je potreba zrýchlenia a zefektívnenia konania o pozemkových úpravách.

 Späť

Najčítanejšie správy