Podiel mladých, ktorí sa nevzdelávajú a nepracujú, presiahol v minulom roku 12 %

  • Máj 31, 2023

desperate-5011953_1280.jpg 

Bratislava 30. mája (TASR) - Každý ôsmy mladý Slovák nepracuje ani sa nevzdeláva. Podiel mladých ľudí od 15 do 29 rokov, ktorí nepracujú ani sa nezúčastňujú na vzdelávaní (kategória NEET) v akejkoľvek forme, bol na Slovensku v minulom roku na úrovni 12,3 %. Medziročne je to o necelé dva percentuálne body menej. V utorok o tom informovala Slovenská sporiteľňa.
        Mladé ženy sú touto skúsenosťou zasiahnuté častejšie, týka sa to približne 14 % z nich, u mladých mužov ide o necelých 11 %. Môže ísť o krátkodobo či dlhodobo nezamestnaných, mladých nepracujúcich pre zdravotné znevýhodnenie, odradených od hľadania práce či nepracujúcich v dôsledku rodinných povinností. V roku 2021 nepracovali 3 % mladých žien na Slovensku vo veku 15 - 24 rokov práve v dôsledku rodinných povinností.
        Hodnoty kategórie NEET na Slovensku sú tesne nad úrovňou priemeru Európskej únie (EÚ), kde podiel dosahuje necelých 12 %. V Rumunsku je necelých 20 % mladých, ktorí nepracujú a ani sa nevzdelávajú, v Holandsku je podiel mladých v kategórii NEET na úrovni 4 %. V štyroch európskych krajinách bol počet mužov v kategórii NEET vyšší než v kategórii žien, a to v Luxembursku, Fínsku, Belgicku a Estónsku.
        "Z ekonomického hľadiska majú mladí ľudia v kategórii NEET väčšiu pravdepodobnosť nezamestnanosti aj v budúcnosti, a to dokonca aj na horizonte piatich či desiatich rokov. Ak si aj prácu nájdu, často ide o nízkokvalifikované pozície, čo zároveň ničí aj ich vyhliadky na ďalší rast miezd," uviedla banka. Štúdie zároveň uvádzajú, že nezamestnaní mladí muži mali trikrát vyššiu pravdepodobnosť mať depresie než ostatní rovesníci. Častejšie sa tiež prejavuje celková nespokojnosť so životom.
        Mladí v kategórii NEET vo veku 18 až 19 rokov majú podľa Slovenskej sporiteľne tiež o 28 % vyššiu šancu, že budú o päť rokov nezamestnaní. Mladí nezamestnaní majú tiež väčšiu tendenciu užívania alkoholu či drog.
 
 Späť

Najčítanejšie správy